My account
06:15
20 Nov
Duration 00 h 55 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk-2", Horbachevskoho street; house 14

07:10
20 Nov

Kalush

КАЛУШ

2 EUR
06:15
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk-2", Horbachevskoho street; house 14
07:10
20 Nov
Kalush
КАЛУШ
 • Bus
 • БАЗ-25
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
06:50
20 Nov
Duration 00 h 45 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

07:35
20 Nov

Kalush

КАЛУШ

2 EUR
06:50
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
07:35
20 Nov
Kalush
КАЛУШ
 • Bus
 • БАЗ-19
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
07:10
20 Nov
Duration 00 h 50 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

08:00
20 Nov

Kalush

КАЛУШ-2

2 EUR
07:10
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
08:00
20 Nov
Kalush
КАЛУШ-2
 • Bus
 • ИВАН-21
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
07:45
20 Nov
Duration 00 h 50 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

08:35
20 Nov

Kalush

КАЛУШ-2

2 EUR
07:45
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
08:35
20 Nov
Kalush
КАЛУШ-2
 • Bus
 • МЕРСЕДЕС 19
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
08:00
20 Nov
Duration 00 h 45 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk-2", Horbachevskoho street; house 14

08:45
20 Nov

Kalush

КАЛУШ

2 EUR
08:00
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk-2", Horbachevskoho street; house 14
08:45
20 Nov
Kalush
КАЛУШ
 • Bus
 • МЕРСЕДЕС-18
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
07:55
20 Nov
Duration 00 h 50 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

08:45
20 Nov

Kalush

КАЛУШ-2

2 EUR
07:55
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
08:45
20 Nov
Kalush
КАЛУШ-2
 • Bus
 • БАЗ-19
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
08:05
20 Nov
Duration 00 h 47 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

08:52
20 Nov

Kalush

КАЛУШ

2 EUR
08:05
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
08:52
20 Nov
Kalush
КАЛУШ
 • Bus
 • МЕРСЕДЕС-18
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
08:05
20 Nov
Duration 00 h 50 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

08:55
20 Nov

Kalush

КАЛУШ-2

2 EUR
08:05
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
08:55
20 Nov
Kalush
КАЛУШ-2
 • Bus
 • МЕРСЕДЕС-18
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
08:15
20 Nov
Duration 00 h 45 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

09:00
20 Nov

Kalush

КАЛУШ

2 EUR
08:15
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
09:00
20 Nov
Kalush
КАЛУШ
 • Bus
 • МЕРСЕДЕС-18
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
08:15
20 Nov
Duration 00 h 50 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

09:05
20 Nov

Kalush

КАЛУШ-2

2 EUR
08:15
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
09:05
20 Nov
Kalush
КАЛУШ-2
 • Bus
 • ФОЛЬКСВАГН 18
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
08:20
20 Nov
Duration 00 h 50 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

09:10
20 Nov

Kalush

КАЛУШ-2

2 EUR
08:20
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
09:10
20 Nov
Kalush
КАЛУШ-2
 • Bus
 • МЕРСЕДЕС 19
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
08:25
20 Nov
Duration 00 h 50 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

09:15
20 Nov

Kalush

КАЛУШ-2

2 EUR
08:25
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
09:15
20 Nov
Kalush
КАЛУШ-2
 • Bus
 • ІВЕКО-16
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
08:30
20 Nov
Duration 00 h 50 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

09:20
20 Nov

Kalush

КАЛУШ-2

2 EUR
08:30
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
09:20
20 Nov
Kalush
КАЛУШ-2
 • Bus
 • БАЗ-19
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
07:35
20 Nov
Duration 01 h 50 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

09:25
20 Nov

Kalush

КАЛУШ-2

2 EUR
07:35
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
09:25
20 Nov
Kalush
КАЛУШ-2
 • Bus
 • ИВАН-19
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
08:35
20 Nov
Duration 00 h 50 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

09:25
20 Nov

Kalush

КАЛУШ-2

2 EUR
08:35
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
09:25
20 Nov
Kalush
КАЛУШ-2
 • Bus
 • БАЗ-19
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
08:40
20 Nov
Duration 00 h 47 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

09:27
20 Nov

Kalush

КАЛУШ

2 EUR
08:40
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
09:27
20 Nov
Kalush
КАЛУШ
 • Bus
 • МЕРСЕДЕС-20
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
08:45
20 Nov
Duration 00 h 50 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

09:35
20 Nov

Kalush

КАЛУШ-2

2 EUR
08:45
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
09:35
20 Nov
Kalush
КАЛУШ-2
 • Bus
 • ІВЕКО-16
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
08:50
20 Nov
Duration 00 h 45 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

09:35
20 Nov

Kalush

КАЛУШ

2 EUR
08:50
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
09:35
20 Nov
Kalush
КАЛУШ
 • Bus
 • МЕРСЕДЕС-18
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
08:50
20 Nov
Duration 00 h 50 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

09:40
20 Nov

Kalush

КАЛУШ-2

2 EUR
08:50
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
09:40
20 Nov
Kalush
КАЛУШ-2
 • Bus
 • БАЗ-19
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
08:55
20 Nov
Duration 00 h 50 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

09:45
20 Nov

Kalush

КАЛУШ-2

2 EUR
08:55
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
09:45
20 Nov
Kalush
КАЛУШ-2
 • Bus
 • МЕРСЕДЕС 19
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
09:05
20 Nov
Duration 00 h 45 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk-2", Horbachevskoho street; house 14

09:50
20 Nov

Kalush

КАЛУШ

2 EUR
09:05
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk-2", Horbachevskoho street; house 14
09:50
20 Nov
Kalush
КАЛУШ
 • Bus
 • БАЗ-29
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
09:15
20 Nov
Duration 00 h 50 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

10:05
20 Nov

Kalush

КАЛУШ-2

2 EUR
09:15
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
10:05
20 Nov
Kalush
КАЛУШ-2
 • Bus
 • МЕРСЕДЕС-20
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
09:05
20 Nov
Duration 01 h 03 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

10:08
20 Nov

Kalush

КАЛУШ-2

2 EUR
09:05
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
10:08
20 Nov
Kalush
КАЛУШ-2
 • Bus
 • ІВЕКО-16
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
09:20
20 Nov
Duration 00 h 50 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk-2", Horbachevskoho street; house 14

10:10
20 Nov

Kalush

КАЛУШ

2 EUR
09:20
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk-2", Horbachevskoho street; house 14
10:10
20 Nov
Kalush
КАЛУШ
 • Bus
 • МЕРСЕДЕС-20
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
09:25
20 Nov
Duration 00 h 50 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

10:15
20 Nov

Kalush

КАЛУШ-2

2 EUR
09:25
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
10:15
20 Nov
Kalush
КАЛУШ-2
 • Bus
 • ИВАН-21
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
09:35
20 Nov
Duration 00 h 50 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

10:25
20 Nov

Kalush

КАЛУШ-2

2 EUR
09:35
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
10:25
20 Nov
Kalush
КАЛУШ-2
 • Bus
 • ІВЕКО-18
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
09:45
20 Nov
Duration 00 h 50 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

10:35
20 Nov

Kalush

КАЛУШ-2

2 EUR
09:45
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
10:35
20 Nov
Kalush
КАЛУШ-2
 • Bus
 • БАЗ-19
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
09:40
20 Nov
Duration 01 h 00 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

10:40
20 Nov

Kalush

КАЛУШ

2 EUR
09:40
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
10:40
20 Nov
Kalush
КАЛУШ
 • Bus
 • МЕРСЕДЕС-16
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
09:55
20 Nov
Duration 00 h 50 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

10:45
20 Nov

Kalush

КАЛУШ-2

2 EUR
09:55
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
10:45
20 Nov
Kalush
КАЛУШ-2
 • Bus
 • ИВАН-19
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
10:05
20 Nov
Duration 00 h 45 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

10:50
20 Nov

Kalush

КАЛУШ

2 EUR
10:05
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
10:50
20 Nov
Kalush
КАЛУШ
 • Bus
 • МЕРСЕДЕС-16
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
10:05
20 Nov
Duration 00 h 50 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

10:55
20 Nov

Kalush

КАЛУШ-2

2 EUR
10:05
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
10:55
20 Nov
Kalush
КАЛУШ-2
 • Bus
 • ІВЕКО-16
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
10:10
20 Nov
Duration 00 h 50 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

11:00
20 Nov

Kalush

КАЛУШ-2

2 EUR
10:10
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
11:00
20 Nov
Kalush
КАЛУШ-2
 • Bus
 • БАЗ-19
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
10:15
20 Nov
Duration 00 h 50 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

11:05
20 Nov

Kalush

КАЛУШ-2

2 EUR
10:15
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
11:05
20 Nov
Kalush
КАЛУШ-2
 • Bus
 • МЕРСЕДЕС 19
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
10:20
20 Nov
Duration 00 h 50 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

11:10
20 Nov

Kalush

КАЛУШ-2

2 EUR
10:20
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
11:10
20 Nov
Kalush
КАЛУШ-2
 • Bus
 • ФОЛЬКСВАГН 18
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
10:25
20 Nov
Duration 00 h 50 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

11:15
20 Nov

Kalush

КАЛУШ-2

2 EUR
10:25
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
11:15
20 Nov
Kalush
КАЛУШ-2
 • Bus
 • МЕРСЕДЕС-18
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
10:30
20 Nov
Duration 00 h 47 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

11:17
20 Nov

Kalush

КАЛУШ

2 EUR
10:30
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
11:17
20 Nov
Kalush
КАЛУШ
 • Bus
 • БАЗ-25
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
10:30
20 Nov
Duration 00 h 50 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

11:20
20 Nov

Kalush

КАЛУШ-2

2 EUR
10:30
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
11:20
20 Nov
Kalush
КАЛУШ-2
 • Bus
 • МЕРСЕДЕС 19
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
10:20
20 Nov
Duration 01 h 00 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

11:20
20 Nov

Kalush

КАЛУШ

2 EUR
10:20
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
11:20
20 Nov
Kalush
КАЛУШ
 • Bus
 • ФОЛЬКСВАГН 18
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
10:35
20 Nov
Duration 00 h 50 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

11:25
20 Nov

Kalush

КАЛУШ-2

2 EUR
10:35
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
11:25
20 Nov
Kalush
КАЛУШ-2
 • Bus
 • БАЗ-19
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
10:45
20 Nov
Duration 00 h 45 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk-2", Horbachevskoho street; house 14

11:30
20 Nov

Kalush

КАЛУШ

2 EUR
10:45
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk-2", Horbachevskoho street; house 14
11:30
20 Nov
Kalush
КАЛУШ
 • Bus
 • БАЗ-29
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
10:45
20 Nov
Duration 00 h 49 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

11:34
20 Nov

Kalush

КАЛУШ

2 EUR
10:45
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
11:34
20 Nov
Kalush
КАЛУШ
 • Bus
 • ІВЕКО-16
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
10:55
20 Nov
Duration 00 h 50 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

11:45
20 Nov

Kalush

КАЛУШ-2

2 EUR
10:55
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
11:45
20 Nov
Kalush
КАЛУШ-2
 • Bus
 • МЕРСЕДЕС 19
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
11:05
20 Nov
Duration 00 h 45 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk-2", Horbachevskoho street; house 14

11:50
20 Nov

Kalush

КАЛУШ

2 EUR
11:05
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk-2", Horbachevskoho street; house 14
11:50
20 Nov
Kalush
КАЛУШ
 • Bus
 • МЕРСЕДЕС-18
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
11:00
20 Nov
Duration 00 h 50 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

11:50
20 Nov

Kalush

КАЛУШ-2

2 EUR
11:00
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
11:50
20 Nov
Kalush
КАЛУШ-2
 • Bus
 • МЕРСЕДЕС-18
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
11:05
20 Nov
Duration 00 h 50 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

11:55
20 Nov

Kalush

КАЛУШ-2

2 EUR
11:05
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
11:55
20 Nov
Kalush
КАЛУШ-2
 • Bus
 • МЕРСЕДЕС 19
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
11:15
20 Nov
Duration 00 h 50 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

12:05
20 Nov

Kalush

КАЛУШ-2

2 EUR
11:15
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
12:05
20 Nov
Kalush
КАЛУШ-2
 • Bus
 • МЕРСЕДЕС-20
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
11:00
20 Nov
Duration 01 h 07 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

12:07
20 Nov

Kalush

КАЛУШ

2 EUR
11:00
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
12:07
20 Nov
Kalush
КАЛУШ
 • Bus
 • МЕРСЕДЕС-18
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
11:25
20 Nov
Duration 00 h 47 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

12:12
20 Nov

Kalush

КАЛУШ

2 EUR
11:25
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
12:12
20 Nov
Kalush
КАЛУШ
 • Bus
 • МЕРСЕДЕС-16
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
11:25
20 Nov
Duration 00 h 50 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

12:15
20 Nov

Kalush

КАЛУШ-2

2 EUR
11:25
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
12:15
20 Nov
Kalush
КАЛУШ-2
 • Bus
 • БАЗ-19
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
11:45
20 Nov
Duration 00 h 35 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk-2", Horbachevskoho street; house 14

12:20
20 Nov

Kalush

КАЛУШ

2 EUR
11:45
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk-2", Horbachevskoho street; house 14
12:20
20 Nov
Kalush
КАЛУШ
 • Bus
 • БАЗ-29
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
11:20
20 Nov
Duration 01 h 00 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk-2", Horbachevskoho street; house 14

12:20
20 Nov

Kalush

КАЛУШ

2 EUR
11:20
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk-2", Horbachevskoho street; house 14
12:20
20 Nov
Kalush
КАЛУШ
 • Bus
 • МЕРСЕДЕС-45
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
11:35
20 Nov
Duration 00 h 45 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

12:20
20 Nov

Kalush

КАЛУШ

2 EUR
11:35
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
12:20
20 Nov
Kalush
КАЛУШ
 • Bus
 • БАЗ-25
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
11:35
20 Nov
Duration 00 h 50 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

12:25
20 Nov

Kalush

КАЛУШ-2

2 EUR
11:35
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
12:25
20 Nov
Kalush
КАЛУШ-2
 • Bus
 • БАЗ-19
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
11:45
20 Nov
Duration 00 h 50 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

12:35
20 Nov

Kalush

КАЛУШ-2

2 EUR
11:45
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
12:35
20 Nov
Kalush
КАЛУШ-2
 • Bus
 • ІВЕКО-18
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
11:55
20 Nov
Duration 00 h 50 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

12:45
20 Nov

Kalush

КАЛУШ-2

2 EUR
11:55
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
12:45
20 Nov
Kalush
КАЛУШ-2
 • Bus
 • ИВАН-19
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
12:00
20 Nov
Duration 00 h 47 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

12:47
20 Nov

Kalush

КАЛУШ

2 EUR
12:00
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
12:47
20 Nov
Kalush
КАЛУШ
 • Bus
 • МЕРСЕДЕС-18
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
12:05
20 Nov
Duration 00 h 50 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

12:55
20 Nov

Kalush

КАЛУШ-2

2 EUR
12:05
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
12:55
20 Nov
Kalush
КАЛУШ-2
 • Bus
 • ИВАН-21
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
12:20
20 Nov
Duration 00 h 45 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

13:05
20 Nov

Kalush

КАЛУШ

2 EUR
12:20
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
13:05
20 Nov
Kalush
КАЛУШ
 • Bus
 • МЕРСЕДЕС-18
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
12:15
20 Nov
Duration 00 h 50 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

13:05
20 Nov

Kalush

КАЛУШ-2

2 EUR
12:15
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
13:05
20 Nov
Kalush
КАЛУШ-2
 • Bus
 • МЕРСЕДЕС 19
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
12:25
20 Nov
Duration 00 h 50 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

13:15
20 Nov

Kalush

КАЛУШ-2

2 EUR
12:25
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
13:15
20 Nov
Kalush
КАЛУШ-2
 • Bus
 • МЕРСЕДЕС-18
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
12:30
20 Nov
Duration 00 h 50 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

13:20
20 Nov

Kalush

КАЛУШ-2

2 EUR
12:30
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
13:20
20 Nov
Kalush
КАЛУШ-2
 • Bus
 • МЕРСЕДЕС 19
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
12:35
20 Nov
Duration 00 h 50 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

13:25
20 Nov

Kalush

КАЛУШ-2

2 EUR
12:35
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
13:25
20 Nov
Kalush
КАЛУШ-2
 • Bus
 • ІВЕКО-16
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
12:45
20 Nov
Duration 00 h 50 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

13:35
20 Nov

Kalush

КАЛУШ-2

2 EUR
12:45
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
13:35
20 Nov
Kalush
КАЛУШ-2
 • Bus
 • МЕРСЕДЕС 19
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
13:05
20 Nov
Duration 00 h 40 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk-2", Horbachevskoho street; house 14

13:45
20 Nov

Kalush

КАЛУШ

2 EUR
13:05
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk-2", Horbachevskoho street; house 14
13:45
20 Nov
Kalush
КАЛУШ
 • Bus
 • EOS
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
12:55
20 Nov
Duration 00 h 50 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

13:45
20 Nov

Kalush

КАЛУШ-2

2 EUR
12:55
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
13:45
20 Nov
Kalush
КАЛУШ-2
 • Bus
 • ІВЕКО-16
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
13:15
20 Nov
Duration 00 h 50 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

14:05
20 Nov

Kalush

КАЛУШ-2

2 EUR
13:15
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
14:05
20 Nov
Kalush
КАЛУШ-2
 • Bus
 • МЕРСЕДЕС 19
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
13:10
20 Nov
Duration 00 h 57 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

14:07
20 Nov

Kalush

КАЛУШ

2 EUR
13:10
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
14:07
20 Nov
Kalush
КАЛУШ
 • Bus
 • БАЗ-19
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
13:05
20 Nov
Duration 01 h 03 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

14:08
20 Nov

Kalush

КАЛУШ-2

2 EUR
13:05
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
14:08
20 Nov
Kalush
КАЛУШ-2
 • Bus
 • ІВЕКО-16
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
13:25
20 Nov
Duration 00 h 50 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

14:15
20 Nov

Kalush

КАЛУШ-2

2 EUR
13:25
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
14:15
20 Nov
Kalush
КАЛУШ-2
 • Bus
 • ІВЕКО-16
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
13:35
20 Nov
Duration 00 h 50 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

14:25
20 Nov

Kalush

КАЛУШ-2

2 EUR
13:35
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
14:25
20 Nov
Kalush
КАЛУШ-2
 • Bus
 • БАЗ-19
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
13:50
20 Nov
Duration 00 h 45 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

14:35
20 Nov

Kalush

КАЛУШ

2 EUR
13:50
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
14:35
20 Nov
Kalush
КАЛУШ
 • Bus
 • БАЗ-19
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
13:45
20 Nov
Duration 00 h 50 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

14:35
20 Nov

Kalush

КАЛУШ-2

2 EUR
13:45
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
14:35
20 Nov
Kalush
КАЛУШ-2
 • Bus
 • БАЗ-19
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
13:55
20 Nov
Duration 00 h 50 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

14:45
20 Nov

Kalush

КАЛУШ-2

2 EUR
13:55
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
14:45
20 Nov
Kalush
КАЛУШ-2
 • Bus
 • ФОЛЬКСВАГН 18
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
14:05
20 Nov
Duration 00 h 50 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

14:55
20 Nov

Kalush

КАЛУШ

2 EUR
14:05
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
14:55
20 Nov
Kalush
КАЛУШ
 • Bus
 • МЕРСЕДЕС-18
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
14:05
20 Nov
Duration 00 h 50 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

14:55
20 Nov

Kalush

КАЛУШ-2

2 EUR
14:05
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
14:55
20 Nov
Kalush
КАЛУШ-2
 • Bus
 • БАЗ-19
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
14:20
20 Nov
Duration 00 h 40 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk-2", Horbachevskoho street; house 14

15:00
20 Nov

Kalush

КАЛУШ

2 EUR
14:20
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk-2", Horbachevskoho street; house 14
15:00
20 Nov
Kalush
КАЛУШ
 • Bus
 • БАЗ-29
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
14:15
20 Nov
Duration 00 h 50 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

15:05
20 Nov

Kalush

КАЛУШ-2

2 EUR
14:15
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
15:05
20 Nov
Kalush
КАЛУШ-2
 • Bus
 • ІВЕКО-16
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
14:20
20 Nov
Duration 00 h 47 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

15:07
20 Nov

Kalush

КАЛУШ

2 EUR
14:20
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
15:07
20 Nov
Kalush
КАЛУШ
 • Bus
 • МЕРСЕДЕС-20
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
14:25
20 Nov
Duration 00 h 50 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

15:15
20 Nov

Kalush

КАЛУШ-2

2 EUR
14:25
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
15:15
20 Nov
Kalush
КАЛУШ-2
 • Bus
 • БАЗ-19
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
14:35
20 Nov
Duration 00 h 50 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

15:25
20 Nov

Kalush

КАЛУШ-2

2 EUR
14:35
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
15:25
20 Nov
Kalush
КАЛУШ-2
 • Bus
 • МЕРСЕДЕС-20
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
14:45
20 Nov
Duration 00 h 45 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

15:30
20 Nov

Kalush

КАЛУШ

2 EUR
14:45
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
15:30
20 Nov
Kalush
КАЛУШ
 • Bus
 • МЕРСЕДЕС-18
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
14:45
20 Nov
Duration 00 h 50 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

15:35
20 Nov

Kalush

КАЛУШ-2

2 EUR
14:45
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
15:35
20 Nov
Kalush
КАЛУШ-2
 • Bus
 • ІВЕКО-18
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
14:55
20 Nov
Duration 00 h 50 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

15:45
20 Nov

Kalush

КАЛУШ-2

2 EUR
14:55
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
15:45
20 Nov
Kalush
КАЛУШ-2
 • Bus
 • ИВАН-19
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
15:05
20 Nov
Duration 00 h 50 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

15:55
20 Nov

Kalush

КАЛУШ-2

2 EUR
15:05
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
15:55
20 Nov
Kalush
КАЛУШ-2
 • Bus
 • ИВАН-21
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
15:15
20 Nov
Duration 00 h 50 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

16:05
20 Nov

Kalush

КАЛУШ-2

2 EUR
15:15
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
16:05
20 Nov
Kalush
КАЛУШ-2
 • Bus
 • МЕРСЕДЕС 19
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
15:35
20 Nov
Duration 00 h 35 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk-2", Horbachevskoho street; house 14

16:10
20 Nov

Kalush

КАЛУШ

2 EUR
15:35
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk-2", Horbachevskoho street; house 14
16:10
20 Nov
Kalush
КАЛУШ
 • Bus
 • ИК-255
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
15:20
20 Nov
Duration 00 h 50 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

16:10
20 Nov

Kalush

КАЛУШ-2

2 EUR
15:20
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
16:10
20 Nov
Kalush
КАЛУШ-2
 • Bus
 • МЕРСЕДЕС 19
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
15:25
20 Nov
Duration 00 h 50 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

16:15
20 Nov

Kalush

КАЛУШ-2

2 EUR
15:25
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
16:15
20 Nov
Kalush
КАЛУШ-2
 • Bus
 • МЕРСЕДЕС-18
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
15:35
20 Nov
Duration 00 h 50 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

16:25
20 Nov

Kalush

КАЛУШ

2 EUR
15:35
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
16:25
20 Nov
Kalush
КАЛУШ
 • Bus
 • МЕРСЕДЕС-16
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
15:35
20 Nov
Duration 00 h 50 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

16:25
20 Nov

Kalush

КАЛУШ-2

2 EUR
15:35
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
16:25
20 Nov
Kalush
КАЛУШ-2
 • Bus
 • МЕРСЕДЕС 19
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
15:55
20 Nov
Duration 00 h 40 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk-2", Horbachevskoho street; house 14

16:35
20 Nov

Kalush

КАЛУШ

2 EUR
15:55
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk-2", Horbachevskoho street; house 14
16:35
20 Nov
Kalush
КАЛУШ
 • Bus
 • БАЗ-29
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
15:45
20 Nov
Duration 00 h 50 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

16:35
20 Nov

Kalush

КАЛУШ-2

2 EUR
15:45
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
16:35
20 Nov
Kalush
КАЛУШ-2
 • Bus
 • БАЗ-19
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
15:55
20 Nov
Duration 00 h 50 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

16:45
20 Nov

Kalush

КАЛУШ-2

2 EUR
15:55
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
16:45
20 Nov
Kalush
КАЛУШ-2
 • Bus
 • ІВЕКО-16
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
16:00
20 Nov
Duration 00 h 52 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

16:52
20 Nov

Kalush

КАЛУШ

2 EUR
16:00
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
16:52
20 Nov
Kalush
КАЛУШ
 • Bus
 • МЕРСЕДЕС-16
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
16:05
20 Nov
Duration 00 h 50 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

16:55
20 Nov

Kalush

КАЛУШ-2

2 EUR
16:05
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
16:55
20 Nov
Kalush
КАЛУШ-2
 • Bus
 • ІВЕКО-16
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
14:25
20 Nov
Duration 02 h 45 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk-3", Hetmana Mazepy street; house 162A

17:10
20 Nov

Kalush

КАЛУШ

4 EUR
14:25
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk-3", Hetmana Mazepy street; house 162A
17:10
20 Nov
Kalush
КАЛУШ
 • Bus
 • ИК-250
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
16:25
20 Nov
Duration 00 h 47 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

17:12
20 Nov

Kalush

КАЛУШ

2 EUR
16:25
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
17:12
20 Nov
Kalush
КАЛУШ
 • Bus
 • БАЗ-25
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
16:25
20 Nov
Duration 00 h 50 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

17:15
20 Nov

Kalush

КАЛУШ-2

2 EUR
16:25
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
17:15
20 Nov
Kalush
КАЛУШ-2
 • Bus
 • БАЗ-19
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
16:15
20 Nov
Duration 01 h 03 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

17:18
20 Nov

Kalush

КАЛУШ-2

2 EUR
16:15
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
17:18
20 Nov
Kalush
КАЛУШ-2
 • Bus
 • ІВЕКО-16
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
16:35
20 Nov
Duration 00 h 50 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

17:25
20 Nov

Kalush

КАЛУШ-2

2 EUR
16:35
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
17:25
20 Nov
Kalush
КАЛУШ-2
 • Bus
 • БАЗ-19
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
16:45
20 Nov
Duration 00 h 50 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

17:35
20 Nov

Kalush

КАЛУШ-2

2 EUR
16:45
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
17:35
20 Nov
Kalush
КАЛУШ-2
 • Bus
 • МЕРСЕДЕС-20
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
16:50
20 Nov
Duration 00 h 50 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

17:40
20 Nov

Kalush

КАЛУШ-2

2 EUR
16:50
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
17:40
20 Nov
Kalush
КАЛУШ-2
 • Bus
 • БАЗ-19
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
16:55
20 Nov
Duration 00 h 50 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

17:45
20 Nov

Kalush

КАЛУШ-2

2 EUR
16:55
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
17:45
20 Nov
Kalush
КАЛУШ-2
 • Bus
 • МЕРСЕДЕС 19
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
17:05
20 Nov
Duration 00 h 49 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

17:54
20 Nov

Kalush

КАЛУШ

2 EUR
17:05
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
17:54
20 Nov
Kalush
КАЛУШ
 • Bus
 • ІВЕКО-16
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
17:05
20 Nov
Duration 00 h 50 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk-2", Horbachevskoho street; house 14

17:55
20 Nov

Kalush

КАЛУШ

2 EUR
17:05
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk-2", Horbachevskoho street; house 14
17:55
20 Nov
Kalush
КАЛУШ
 • Bus
 • ВАНХООЛ-55
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
17:25
20 Nov
Duration 00 h 30 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk-2", Horbachevskoho street; house 14

17:55
20 Nov

Kalush

КАЛУШ

2 EUR
17:25
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk-2", Horbachevskoho street; house 14
17:55
20 Nov
Kalush
КАЛУШ
 • Bus
 • МЕРСЕДЕС-18
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
17:15
20 Nov
Duration 00 h 50 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

18:05
20 Nov

Kalush

КАЛУШ-2

2 EUR
17:15
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
18:05
20 Nov
Kalush
КАЛУШ-2
 • Bus
 • ИВАН-21
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
17:25
20 Nov
Duration 00 h 50 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

18:15
20 Nov

Kalush

КАЛУШ-2

2 EUR
17:25
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
18:15
20 Nov
Kalush
КАЛУШ-2
 • Bus
 • БАЗ-19
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
17:30
20 Nov
Duration 00 h 50 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

18:20
20 Nov

Kalush

КАЛУШ-2

2 EUR
17:30
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
18:20
20 Nov
Kalush
КАЛУШ-2
 • Bus
 • ФОЛЬКСВАГН 18
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
17:35
20 Nov
Duration 00 h 50 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

18:25
20 Nov

Kalush

КАЛУШ-2

2 EUR
17:35
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
18:25
20 Nov
Kalush
КАЛУШ-2
 • Bus
 • МЕРСЕДЕС 19
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
17:25
20 Nov
Duration 01 h 03 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

18:28
20 Nov

Kalush

КАЛУШ (РОЗДОРІЖЖЯ)#

2 EUR
17:25
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
18:28
20 Nov
Kalush
КАЛУШ (РОЗДОРІЖЖЯ)#
 • Bus
 • БАЗ-19
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
17:30
20 Nov
Duration 01 h 00 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

18:30
20 Nov

Kalush

КАЛУШ

2 EUR
17:30
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
18:30
20 Nov
Kalush
КАЛУШ
 • Bus
 • ФОЛЬКСВАГН 18
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
17:45
20 Nov
Duration 00 h 45 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

18:30
20 Nov

Kalush

КАЛУШ

2 EUR
17:45
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
18:30
20 Nov
Kalush
КАЛУШ
 • Bus
 • БАЗ-25
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
17:45
20 Nov
Duration 00 h 50 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

18:35
20 Nov

Kalush

КАЛУШ-2

2 EUR
17:45
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
18:35
20 Nov
Kalush
КАЛУШ-2
 • Bus
 • ІВЕКО-16
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
17:55
20 Nov
Duration 00 h 50 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

18:45
20 Nov

Kalush

КАЛУШ-2

2 EUR
17:55
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
18:45
20 Nov
Kalush
КАЛУШ-2
 • Bus
 • ІВЕКО-18
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
18:00
20 Nov
Duration 00 h 50 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

18:50
20 Nov

Kalush

КАЛУШ-2

2 EUR
18:00
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
18:50
20 Nov
Kalush
КАЛУШ-2
 • Bus
 • ІВЕКО-16
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
18:15
20 Nov
Duration 00 h 50 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

19:05
20 Nov

Kalush

КАЛУШ-2

2 EUR
18:15
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
19:05
20 Nov
Kalush
КАЛУШ-2
 • Bus
 • МЕРСЕДЕС 19
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
18:25
20 Nov
Duration 00 h 50 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

19:15
20 Nov

Kalush

КАЛУШ-2

2 EUR
18:25
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
19:15
20 Nov
Kalush
КАЛУШ-2
 • Bus
 • БАЗ-19
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
18:30
20 Nov
Duration 00 h 45 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

19:15
20 Nov

Kalush

КАЛУШ

2 EUR
18:30
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
19:15
20 Nov
Kalush
КАЛУШ
 • Bus
 • МЕРСЕДЕС-16
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
18:35
20 Nov
Duration 00 h 50 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

19:25
20 Nov

Kalush

КАЛУШ-2

2 EUR
18:35
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
19:25
20 Nov
Kalush
КАЛУШ-2
 • Bus
 • БАЗ-19
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
18:45
20 Nov
Duration 00 h 50 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

19:35
20 Nov

Kalush

КАЛУШ-2

2 EUR
18:45
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
19:35
20 Nov
Kalush
КАЛУШ-2
 • Bus
 • МЕРСЕДЕС-18
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
18:50
20 Nov
Duration 00 h 50 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

19:40
20 Nov

Kalush

КАЛУШ-2

2 EUR
18:50
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
19:40
20 Nov
Kalush
КАЛУШ-2
 • Bus
 • МЕРСЕДЕС 19
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
19:00
20 Nov
Duration 00 h 50 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

19:50
20 Nov

Kalush

КАЛУШ-2

2 EUR
19:00
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
19:50
20 Nov
Kalush
КАЛУШ-2
 • Bus
 • БАЗ-19
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
19:15
20 Nov
Duration 00 h 50 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

20:05
20 Nov

Kalush

КАЛУШ-2

2 EUR
19:15
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
20:05
20 Nov
Kalush
КАЛУШ-2
 • Bus
 • МЕРСЕДЕС 19
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
19:30
20 Nov
Duration 00 h 50 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

20:20
20 Nov

Kalush

КАЛУШ-2

2 EUR
19:30
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
20:20
20 Nov
Kalush
КАЛУШ-2
 • Bus
 • МЕРСЕДЕС-20
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
19:45
20 Nov
Duration 00 h 50 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

20:35
20 Nov

Kalush

КАЛУШ-2

2 EUR
19:45
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
20:35
20 Nov
Kalush
КАЛУШ-2
 • Bus
 • МЕРСЕДЕС 19
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
20:05
20 Nov
Duration 00 h 50 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

20:55
20 Nov

Kalush

КАЛУШ-2

2 EUR
20:05
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
20:55
20 Nov
Kalush
КАЛУШ-2
 • Bus
 • БАЗ-19
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
20:25
20 Nov
Duration 00 h 50 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

21:15
20 Nov

Kalush

КАЛУШ-2

2 EUR
20:25
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
21:15
20 Nov
Kalush
КАЛУШ-2
 • Bus
 • БАЗ-19
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
20:45
20 Nov
Duration 00 h 50 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

21:35
20 Nov

Kalush

КАЛУШ-2

2 EUR
20:45
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
21:35
20 Nov
Kalush
КАЛУШ-2
 • Bus
 • БАЗ-19
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
21:05
20 Nov
Duration 00 h 50 min.

Ivano-Frankivsk

Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30

21:55
20 Nov

Kalush

КАЛУШ-2

2 EUR
21:05
20 Nov
Ivano-Frankivsk
Bus station "Ivano-Frankivsk", Zaliznychna street; house 30
21:55
20 Nov
Kalush
КАЛУШ-2
 • Bus
 • ІВЕКО-16
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
Popular trips
To Kalush
From Kalush
Discounts up to 70% on bus trips

Sign up for the newsletter to get discounts
and to read about cheap travelling