My account

Bus tickets

Kiev - Cherkasy

06:00
21 Dec
Duration 03 h 55 min.

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

09:55
21 Dec

Cherkasy

Stopping Cherkassy, Smelyanskaya street; House 145

10 EUR
06:00
21 Dec
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
06:15
Kiev
06:35
Boryspil (airport)
09:55
21 Dec
Cherkasy
Stopping Cherkassy, Smelyanskaya street; House 145
 • Bus
 • Mercedes Sprinter(CB)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
06:20
21 Dec
Duration 03 h 35 min.

Kiev

Airport "Kyiv" (terminal A), Medova street; houses 2

09:55
21 Dec

Cherkasy

Stopping Cherkassy, Smelyanskaya street; House 145

11 EUR
06:20
21 Dec
Kiev
Airport "Kyiv" (terminal A), Medova street; houses 2
06:35
Boryspil (airport)
09:55
21 Dec
Cherkasy
Stopping Cherkassy, Smelyanskaya street; House 145
 • Bus
 • Mercedes Sprinter(CB)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
07:00
21 Dec
Duration 03 h 55 min.

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

10:55
21 Dec

Cherkasy

Stopping Cherkassy, Smelyanskaya street; House 145

10 EUR
07:00
21 Dec
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
07:15
Kiev
07:35
Boryspil (airport)
10:55
21 Dec
Cherkasy
Stopping Cherkassy, Smelyanskaya street; House 145
 • Bus
 • Mercedes Sprinter(CB)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
07:20
21 Dec
Duration 03 h 35 min.

Kiev

Airport "Kyiv" (terminal A), Medova street; houses 2

10:55
21 Dec

Cherkasy

Stopping Cherkassy, Smelyanskaya street; House 145

11 EUR
07:20
21 Dec
Kiev
Airport "Kyiv" (terminal A), Medova street; houses 2
07:35
Boryspil (airport)
10:55
21 Dec
Cherkasy
Stopping Cherkassy, Smelyanskaya street; House 145
 • Bus
 • Mercedes Sprinter(CB)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
08:00
21 Dec
Duration 03 h 55 min.

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

11:55
21 Dec

Cherkasy

Stopping Cherkassy, Smelyanskaya street; House 145

10 EUR
08:00
21 Dec
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
08:15
Kiev
08:35
Boryspil (airport)
11:55
21 Dec
Cherkasy
Stopping Cherkassy, Smelyanskaya street; House 145
 • Bus
 • Mercedes Sprinter(CB)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
08:20
21 Dec
Duration 03 h 35 min.

Kiev

Airport "Kyiv" (terminal A), Medova street; houses 2

11:55
21 Dec

Cherkasy

Stopping Cherkassy, Smelyanskaya street; House 145

11 EUR
08:20
21 Dec
Kiev
Airport "Kyiv" (terminal A), Medova street; houses 2
08:35
Boryspil (airport)
11:55
21 Dec
Cherkasy
Stopping Cherkassy, Smelyanskaya street; House 145
 • Bus
 • Mercedes Sprinter(CB)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
09:00
21 Dec
Duration 03 h 55 min.

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

12:55
21 Dec

Cherkasy

Stopping Cherkassy, Smelyanskaya street; House 145

10 EUR
09:00
21 Dec
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
09:15
Kiev
09:35
Boryspil (airport)
12:55
21 Dec
Cherkasy
Stopping Cherkassy, Smelyanskaya street; House 145
 • Bus
 • Mercedes Sprinter(CB)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
09:20
21 Dec
Duration 03 h 35 min.

Kiev

Airport "Kyiv" (terminal A), Medova street; houses 2

12:55
21 Dec

Cherkasy

Stopping Cherkassy, Smelyanskaya street; House 145

11 EUR
09:20
21 Dec
Kiev
Airport "Kyiv" (terminal A), Medova street; houses 2
09:35
Boryspil (airport)
12:55
21 Dec
Cherkasy
Stopping Cherkassy, Smelyanskaya street; House 145
 • Bus
 • Mercedes Sprinter(CB)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
10:00
21 Dec
Duration 03 h 55 min.

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

13:55
21 Dec

Cherkasy

Stopping Cherkassy, Smelyanskaya street; House 145

10 EUR
10:00
21 Dec
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
10:15
Kiev
10:35
Boryspil (airport)
13:55
21 Dec
Cherkasy
Stopping Cherkassy, Smelyanskaya street; House 145
 • Bus
 • Mercedes Sprinter(CB)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
10:20
21 Dec
Duration 03 h 35 min.

Kiev

Airport "Kyiv" (terminal A), Medova street; houses 2

13:55
21 Dec

Cherkasy

Stopping Cherkassy, Smelyanskaya street; House 145

11 EUR
10:20
21 Dec
Kiev
Airport "Kyiv" (terminal A), Medova street; houses 2
10:35
Boryspil (airport)
13:55
21 Dec
Cherkasy
Stopping Cherkassy, Smelyanskaya street; House 145
 • Bus
 • Mercedes Sprinter(CB)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
11:00
21 Dec
Duration 03 h 55 min.

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

14:55
21 Dec

Cherkasy

Stopping Cherkassy, Smelyanskaya street; House 145

10 EUR
11:00
21 Dec
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
11:15
Kiev
11:35
Boryspil (airport)
14:55
21 Dec
Cherkasy
Stopping Cherkassy, Smelyanskaya street; House 145
 • Bus
 • Mercedes Sprinter(CB)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
11:20
21 Dec
Duration 03 h 35 min.

Kiev

Airport "Kyiv" (terminal A), Medova street; houses 2

14:55
21 Dec

Cherkasy

Stopping Cherkassy, Smelyanskaya street; House 145

11 EUR
11:20
21 Dec
Kiev
Airport "Kyiv" (terminal A), Medova street; houses 2
11:35
Boryspil (airport)
14:55
21 Dec
Cherkasy
Stopping Cherkassy, Smelyanskaya street; House 145
 • Bus
 • Mercedes Sprinter(CB)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
12:35
21 Dec
Duration 02 h 45 min.

Kiev

Bus station "Vydubychi", metro Vydubychi; Naberezhno-Pecherska road; house 10

15:20
21 Dec

Cherkasy

Bus station "Cherkassy-2", Vladimir Lozheshnikov street; house 7

6 EUR
12:35
21 Dec
Kiev
Bus station "Vydubychi", metro Vydubychi; Naberezhno-Pecherska road; house 10
13:05
Boryspil (airport)
13:55
Pereiaslav-Khmelnytskyi
14:50
Zolotonosha
15:20
21 Dec
Cherkasy
Bus station "Cherkassy-2", Vladimir Lozheshnikov street; house 7
 • Bus
 • BOVA
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
12:00
21 Dec
Duration 03 h 55 min.

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

15:55
21 Dec

Cherkasy

Stopping Cherkassy, Smelyanskaya street; House 145

10 EUR
12:00
21 Dec
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
12:15
Kiev
12:35
Boryspil (airport)
15:55
21 Dec
Cherkasy
Stopping Cherkassy, Smelyanskaya street; House 145
 • Bus
 • Mercedes Sprinter(CB)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
12:20
21 Dec
Duration 03 h 35 min.

Kiev

Airport "Kyiv" (terminal A), Medova street; houses 2

15:55
21 Dec

Cherkasy

Stopping Cherkassy, Smelyanskaya street; House 145

11 EUR
12:20
21 Dec
Kiev
Airport "Kyiv" (terminal A), Medova street; houses 2
12:35
Boryspil (airport)
15:55
21 Dec
Cherkasy
Stopping Cherkassy, Smelyanskaya street; House 145
 • Bus
 • Mercedes Sprinter(CB)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
16:00
21 Dec
Duration 03 h 55 min.

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

19:55
21 Dec

Cherkasy

Stopping Cherkassy, Smelyanskaya street; House 145

10 EUR
16:00
21 Dec
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
16:15
Kiev
16:35
Boryspil (airport)
19:55
21 Dec
Cherkasy
Stopping Cherkassy, Smelyanskaya street; House 145
 • Bus
 • Mercedes Sprinter(CB)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
16:20
21 Dec
Duration 03 h 35 min.

Kiev

Airport "Kyiv" (terminal A), Medova street; houses 2

19:55
21 Dec

Cherkasy

Stopping Cherkassy, Smelyanskaya street; House 145

11 EUR
16:20
21 Dec
Kiev
Airport "Kyiv" (terminal A), Medova street; houses 2
16:35
Boryspil (airport)
19:55
21 Dec
Cherkasy
Stopping Cherkassy, Smelyanskaya street; House 145
 • Bus
 • Mercedes Sprinter(CB)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
17:00
21 Dec
Duration 03 h 55 min.

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

20:55
21 Dec

Cherkasy

Stopping Cherkassy, Smelyanskaya street; House 145

10 EUR
17:00
21 Dec
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
17:15
Kiev
17:35
Boryspil (airport)
20:55
21 Dec
Cherkasy
Stopping Cherkassy, Smelyanskaya street; House 145
 • Bus
 • Mercedes Sprinter(CB)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
17:20
21 Dec
Duration 03 h 35 min.

Kiev

Airport "Kyiv" (terminal A), Medova street; houses 2

20:55
21 Dec

Cherkasy

Stopping Cherkassy, Smelyanskaya street; House 145

11 EUR
17:20
21 Dec
Kiev
Airport "Kyiv" (terminal A), Medova street; houses 2
17:35
Boryspil (airport)
20:55
21 Dec
Cherkasy
Stopping Cherkassy, Smelyanskaya street; House 145
 • Bus
 • Mercedes Sprinter(CB)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
18:00
21 Dec
Duration 03 h 55 min.

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

21:55
21 Dec

Cherkasy

Stopping Cherkassy, Smelyanskaya street; House 145

10 EUR
18:00
21 Dec
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
18:15
Kiev
18:35
Boryspil (airport)
21:55
21 Dec
Cherkasy
Stopping Cherkassy, Smelyanskaya street; House 145
 • Bus
 • Mercedes Sprinter(CB)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
18:20
21 Dec
Duration 03 h 35 min.

Kiev

Airport "Kyiv" (terminal A), Medova street; houses 2

21:55
21 Dec

Cherkasy

Stopping Cherkassy, Smelyanskaya street; House 145

11 EUR
18:20
21 Dec
Kiev
Airport "Kyiv" (terminal A), Medova street; houses 2
18:35
Boryspil (airport)
21:55
21 Dec
Cherkasy
Stopping Cherkassy, Smelyanskaya street; House 145
 • Bus
 • Mercedes Sprinter(CB)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
19:00
21 Dec
Duration 03 h 55 min.

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

22:55
21 Dec

Cherkasy

Stopping Cherkassy, Smelyanskaya street; House 145

10 EUR
19:00
21 Dec
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
19:15
Kiev
19:35
Boryspil (airport)
22:55
21 Dec
Cherkasy
Stopping Cherkassy, Smelyanskaya street; House 145
 • Bus
 • Mercedes Sprinter(CB)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
19:20
21 Dec
Duration 03 h 35 min.

Kiev

Airport "Kyiv" (terminal A), Medova street; houses 2

22:55
21 Dec

Cherkasy

Stopping Cherkassy, Smelyanskaya street; House 145

11 EUR
19:20
21 Dec
Kiev
Airport "Kyiv" (terminal A), Medova street; houses 2
19:35
Boryspil (airport)
22:55
21 Dec
Cherkasy
Stopping Cherkassy, Smelyanskaya street; House 145
 • Bus
 • Mercedes Sprinter(CB)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
20:00
21 Dec
Duration 03 h 55 min.

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

23:55
21 Dec

Cherkasy

Stopping Cherkassy, Smelyanskaya street; House 145

10 EUR
20:00
21 Dec
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
20:15
Kiev
20:35
Boryspil (airport)
23:55
21 Dec
Cherkasy
Stopping Cherkassy, Smelyanskaya street; House 145
 • Bus
 • Mercedes Sprinter(CB)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
20:20
21 Dec
Duration 03 h 35 min.

Kiev

Airport "Kyiv" (terminal A), Medova street; houses 2

23:55
21 Dec

Cherkasy

Stopping Cherkassy, Smelyanskaya street; House 145

11 EUR
20:20
21 Dec
Kiev
Airport "Kyiv" (terminal A), Medova street; houses 2
20:35
Boryspil (airport)
23:55
21 Dec
Cherkasy
Stopping Cherkassy, Smelyanskaya street; House 145
 • Bus
 • Mercedes Sprinter(CB)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
22:00
21 Dec
Duration 03 h 55 min.

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

01:55
22 Dec

Cherkasy

Stopping Cherkassy, Smelyanskaya street; House 145

10 EUR
22:00
21 Dec
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
22:15
Kiev
22:35
Boryspil (airport)
01:55
22 Dec
Cherkasy
Stopping Cherkassy, Smelyanskaya street; House 145
 • Bus
 • Mercedes Sprinter(CB)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
22:20
21 Dec
Duration 03 h 35 min.

Kiev

Airport "Kyiv" (terminal A), Medova street; houses 2

01:55
22 Dec

Cherkasy

Stopping Cherkassy, Smelyanskaya street; House 145

11 EUR
22:20
21 Dec
Kiev
Airport "Kyiv" (terminal A), Medova street; houses 2
22:35
Boryspil (airport)
01:55
22 Dec
Cherkasy
Stopping Cherkassy, Smelyanskaya street; House 145
 • Bus
 • Mercedes Sprinter(CB)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
23:00
21 Dec
Duration 03 h 55 min.

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

02:55
22 Dec

Cherkasy

Stopping Cherkassy, Smelyanskaya street; House 145

10 EUR
23:00
21 Dec
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
23:15
Kiev
23:35
Boryspil (airport)
02:55
22 Dec
Cherkasy
Stopping Cherkassy, Smelyanskaya street; House 145
 • Bus
 • Mercedes Sprinter(CB)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
23:20
21 Dec
Duration 03 h 35 min.

Kiev

Airport "Kyiv" (terminal A), Medova street; houses 2

02:55
22 Dec

Cherkasy

Stopping Cherkassy, Smelyanskaya street; House 145

11 EUR
23:20
21 Dec
Kiev
Airport "Kyiv" (terminal A), Medova street; houses 2
23:35
Boryspil (airport)
02:55
22 Dec
Cherkasy
Stopping Cherkassy, Smelyanskaya street; House 145
 • Bus
 • Mercedes Sprinter(CB)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
Popular trips
From Kiev
To Kiev
Discounts up to 70% on bus trips

Sign up for the newsletter to get discounts
and to read about cheap travelling