My account

Bus ticketsKiev – Lutsk

07:00
29 Jan
Duration 05 h 30 min.

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

12:30
29 Jan

Lutsk

Stop "shopping center" Varshavsky ", Konyakina Street; house 30

14 EUR
07:00
29 Jan
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
12:00
Klevan
12:30
29 Jan
Lutsk
Stop "shopping center" Varshavsky ", Konyakina Street; house 30
 • Bus
 • Mercedes Sprinter(CB)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
07:30
29 Jan
Duration 06 h 15 min.

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

13:45
29 Jan

Lutsk

Bus station Lutsk, Konyakina street; house 39

15 EUR
07:30
29 Jan
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
09:30
Zhytomyr
10:55
Novohrad-Volynskyi
12:20
Rivne
13:45
29 Jan
Lutsk
Bus station Lutsk, Konyakina street; house 39
 • Bus
 • Setra (Free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
09:00
29 Jan
Duration 05 h 40 min.

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

14:40
29 Jan

Lutsk

Stop "shopping center" Varshavsky ", Konyakina Street; house 30

16 EUR
09:00
29 Jan
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
13:25
Rivne
14:40
29 Jan
Lutsk
Stop "shopping center" Varshavsky ", Konyakina Street; house 30
 • Bus
 • Mercedes Sprinter(CB)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
11:00
29 Jan
Duration 05 h 30 min.

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

16:30
29 Jan

Lutsk

Stop "shopping center" Varshavsky ", Konyakina Street; house 30

14 EUR
11:00
29 Jan
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
15:55
Klevan
16:30
29 Jan
Lutsk
Stop "shopping center" Varshavsky ", Konyakina Street; house 30
 • Bus
 • Mercedes Sprinter(CB)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
10:30
29 Jan
Duration 07 h 20 min.

Kiev

Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2

17:50
29 Jan

Lutsk

Bus station Lutsk, Konyakina street; house 39

11 EUR
10:30
29 Jan
Kiev
Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2
10:55
Kiev
12:20
Korostyshiv
13:10
Zhytomyr
14:45
Novohrad-Volynskyi
15:15
Korets
16:15
Rivne
17:50
29 Jan
Lutsk
Bus station Lutsk, Konyakina street; house 39
 • Bus
 • БАЗ А079.23
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
11:05
29 Jan
Duration 06 h 45 min.

Kiev

Bus station-5 "Dachna" (city stop-before the entrance to bus station), Peremohy avenue; house 142

17:50
29 Jan

Lutsk

Bus station Lutsk, Konyakina street; house 39

11 EUR
11:05
29 Jan
Kiev
Bus station-5 "Dachna" (city stop-before the entrance to bus station), Peremohy avenue; house 142
12:20
Korostyshiv
13:10
Zhytomyr
14:45
Novohrad-Volynskyi
15:15
Korets
16:15
Rivne
17:50
29 Jan
Lutsk
Bus station Lutsk, Konyakina street; house 39
 • Bus
 • БАЗ А079.23
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
11:20
29 Jan
Duration 07 h 00 min.

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

18:20
29 Jan

Lutsk

Bus station Lutsk, Konyakina street; house 39

10 EUR
11:20
29 Jan
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
13:40
Zhytomyr
16:50
Rivne
18:20
29 Jan
Lutsk
Bus station Lutsk, Konyakina street; house 39
 • Bus
 • Mercedes 0350 (СВ)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
11:30
29 Jan
Duration 07 h 00 min.

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

18:30
29 Jan

Lutsk

Bus station Lutsk, Konyakina street; house 39

10 EUR
11:30
29 Jan
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
14:00
Zhytomyr
16:50
Rivne
18:30
29 Jan
Lutsk
Bus station Lutsk, Konyakina street; house 39
 • Bus
 • Mercedes 0350 (СВ)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
13:00
29 Jan
Duration 05 h 40 min.

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

18:40
29 Jan

Lutsk

Stop "shopping center" Varshavsky ", Konyakina Street; house 30

16 EUR
13:00
29 Jan
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
17:25
Rivne
18:40
29 Jan
Lutsk
Stop "shopping center" Varshavsky ", Konyakina Street; house 30
 • Bus
 • Mercedes Sprinter(CB)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
14:00
29 Jan
Duration 05 h 50 min.

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

19:50
29 Jan

Lutsk

Bus stop of filling station "BRSM", Konyakina Street

14 EUR
14:00
29 Jan
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
15:50
Zhytomyr
18:20
Rivne
19:50
29 Jan
Lutsk
Bus stop of filling station "BRSM", Konyakina Street
 • Bus
 • SETRA S 215 HD
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
14:30
29 Jan
Duration 05 h 30 min.

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

20:00
29 Jan

Lutsk

Stop "shopping center" Varshavsky ", Konyakina Street; house 30

14 EUR
14:30
29 Jan
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
19:25
Klevan
20:00
29 Jan
Lutsk
Stop "shopping center" Varshavsky ", Konyakina Street; house 30
 • Bus
 • Mercedes Sprinter(CB)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
16:00
29 Jan
Duration 05 h 30 min.

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

21:30
29 Jan

Lutsk

Stop "shopping center" Varshavsky ", Konyakina Street; house 30

14 EUR
16:00
29 Jan
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
20:55
Klevan
21:30
29 Jan
Lutsk
Stop "shopping center" Varshavsky ", Konyakina Street; house 30
 • Bus
 • Mercedes Sprinter(CB)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
18:00
29 Jan
Duration 05 h 30 min.

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

23:30
29 Jan

Lutsk

Stop "shopping center" Varshavsky ", Konyakina Street; house 30

14 EUR
18:00
29 Jan
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
22:55
Klevan
23:30
29 Jan
Lutsk
Stop "shopping center" Varshavsky ", Konyakina Street; house 30
 • Bus
 • Mercedes Sprinter(CB)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
18:55
29 Jan
Duration 06 h 00 min.

Kiev

Bus station "Vydubychi", metro Vydubychi; Naberezhno-Pecherska road; house 10

00:55
30 Jan

Lutsk

Bus station Lutsk, Konyakina street; house 39

11 EUR
18:55
29 Jan
Kiev
Bus station "Vydubychi", metro Vydubychi; Naberezhno-Pecherska road; house 10
21:00
Zhytomyr
22:15
Novohrad-Volynskyi
23:45
Rivne
00:55
30 Jan
Lutsk
Bus station Lutsk, Konyakina street; house 39
 • Bus
 • BOVA
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
23:00
29 Jan
Duration 04 h 55 min.

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

03:55
30 Jan

Lutsk

Stop "shopping center" Varshavsky ", Konyakina Street; house 30

16 EUR
23:00
29 Jan
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
02:55
Rivne
03:55
30 Jan
Lutsk
Stop "shopping center" Varshavsky ", Konyakina Street; house 30
 • Bus
 • Mercedes Sprinter(CB)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
23:55
29 Jan
Duration 05 h 30 min.

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

05:25
30 Jan

Lutsk

Stop "shopping center" Varshavsky ", Konyakina Street; house 30

14 EUR
23:55
29 Jan
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
05:25
30 Jan
Lutsk
Stop "shopping center" Varshavsky ", Konyakina Street; house 30
 • Bus
 • Mercedes Sprinter(CB)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
Popular trips
From Kiev
To Lutsk
To Kiev
From Lutsk

Discounts up to 70% on bus trips

Sign up for the newsletter to get discounts
and to read about cheap travelling