Dashboard
05:00
10 Sep
Duration 03 h 10 min.

Kosice

Bus station Kosice, Stanicne namestie; house 9

09:10
10 Sep

Uzhhorod

Bus station "Central", Stantsiyna street; house 2

8 EUR
05:00
10 Sep
Kosice
Bus station Kosice, Stanicne namestie; house 9
08:10
Uzhgorod checkpoint (Ukraine/Slovakia)
09:10
Uzhhorod
10:10
Mukachevo
11:20
Siltse
12:05
Khust
12:45
Tiachiv
09:10
10 Sep
Uzhhorod
Bus station "Central", Stantsiyna street; house 2
 • Bus
 • Mercedes-0350
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
05:00
10 Sep
Duration 03 h 10 min.

Kosice

Bus station Kosice, Stanicne namestie; house 9

09:10
10 Sep

Uzhhorod

Bus station "Central", Stantsiyna street; house 2

8 EUR
05:00
10 Sep
Kosice
Bus station Kosice, Stanicne namestie; house 9
09:10
10 Sep
Uzhhorod
Bus station "Central", Stantsiyna street; house 2
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
05:05
10 Sep
Duration 03 h 10 min.

Kosice

Bus station Kosice, Stanicne namestie; house 9

09:15
10 Sep

Uzhhorod

Bus station "Central", Stantsiyna street; house 2

8 EUR
05:05
10 Sep
Kosice
Bus station Kosice, Stanicne namestie; house 9
09:15
10 Sep
Uzhhorod
Bus station "Central", Stantsiyna street; house 2
 • Bus
 • Mercedes-0350
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
05:05
10 Sep
Duration 03 h 10 min.

Kosice

Bus station Kosice, Stanicne namestie; house 9

09:15
10 Sep

Uzhhorod

Bus station "Central", Stantsiyna street; house 2

7 EUR
05:05
10 Sep
Kosice
Bus station Kosice, Stanicne namestie; house 9
09:15
10 Sep
Uzhhorod
Bus station "Central", Stantsiyna street; house 2
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
06:30
10 Sep
Duration 02 h 55 min.

Kosice

Bus station Kosice, Stanicne namestie; house 9

10:25
10 Sep

Uzhhorod

Bus station "Central", Stantsiyna street; house 2

9 EUR
06:30
10 Sep
Kosice
Bus station Kosice, Stanicne namestie; house 9
10:25
10 Sep
Uzhhorod
Bus station "Central", Stantsiyna street; house 2
 • Bus
 • NeoplanN216H
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
06:30
10 Sep
Duration 03 h 05 min.

Kosice

Bus station Kosice, Stanicne namestie; house 9

10:35
10 Sep

Uzhhorod

Bus station "Central", Stantsiyna street; house 2

7 EUR
06:30
10 Sep
Kosice
Bus station Kosice, Stanicne namestie; house 9
10:35
10 Sep
Uzhhorod
Bus station "Central", Stantsiyna street; house 2
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
06:30
10 Sep
Duration 03 h 05 min.

Kosice

Bus station Kosice, Stanicne namestie; house 9

10:35
10 Sep

Uzhhorod

Bus station "Central", Stantsiyna street; house 2

10 EUR
06:30
10 Sep
Kosice
Bus station Kosice, Stanicne namestie; house 9
10:35
10 Sep
Uzhhorod
Bus station "Central", Stantsiyna street; house 2
 • Bus
 • MERSEDES BENZ0304
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
07:30
10 Sep
Duration 03 h 10 min.

Kosice

Bus station Kosice, Stanicne namestie; house 9

11:40
10 Sep

Uzhhorod

Bus station "Central", Stantsiyna street; house 2

9 EUR
07:30
10 Sep
Kosice
Bus station Kosice, Stanicne namestie; house 9
11:40
10 Sep
Uzhhorod
Bus station "Central", Stantsiyna street; house 2
 • Bus
 • СКАНІЯ 49
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
10:00
10 Sep
Duration 03 h 05 min.

Kosice

Bus station Kosice, Stanicne namestie; house 9

14:05
10 Sep

Uzhhorod

Bus station "Central", Stantsiyna street; house 2

9 EUR
10:00
10 Sep
Kosice
Bus station Kosice, Stanicne namestie; house 9
14:05
10 Sep
Uzhhorod
Bus station "Central", Stantsiyna street; house 2
 • Bus
 • NeoplanN216H
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
12:30
10 Sep
Duration 03 h 10 min.

Kosice

Bus station Kosice, Stanicne namestie; house 9

16:40
10 Sep

Uzhhorod

Bus station "Central", Stantsiyna street; house 2

9 EUR
12:30
10 Sep
Kosice
Bus station Kosice, Stanicne namestie; house 9
13:35
Michalovce
13:58
Sobrance
15:45
Uzhgorod checkpoint (Ukraine/Slovakia)
16:40
10 Sep
Uzhhorod
Bus station "Central", Stantsiyna street; house 2
 • Bus
 • Setra
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
13:00
10 Sep
Duration 03 h 10 min.

Kosice

Bus station Kosice, Stanicne namestie; house 9

17:10
10 Sep

Uzhhorod

Bus station "Central", Stantsiyna street; house 2

9 EUR
13:00
10 Sep
Kosice
Bus station Kosice, Stanicne namestie; house 9
14:05
Michalovce
14:25
Sobrance
16:15
Uzhgorod checkpoint (Ukraine/Slovakia)
17:10
10 Sep
Uzhhorod
Bus station "Central", Stantsiyna street; house 2
 • Bus
 • Setra
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
13:45
10 Sep
Duration 03 h 05 min.

Kosice

Bus station Kosice, Stanicne namestie; house 9

17:50
10 Sep

Uzhhorod

Bus station "Central", Stantsiyna street; house 2

8 EUR
13:45
10 Sep
Kosice
Bus station Kosice, Stanicne namestie; house 9
14:50
Michalovce
17:00
Uzhgorod checkpoint (Ukraine/Slovakia)
17:50
10 Sep
Uzhhorod
Bus station "Central", Stantsiyna street; house 2
 • Bus
 • Karosa LC936.1038
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
14:30
10 Sep
Duration 02 h 50 min.

Kosice

Bus station Kosice, Stanicne namestie; house 9

18:20
10 Sep

Uzhhorod

Bus station "Central", Stantsiyna street; house 2

8 EUR
14:30
10 Sep
Kosice
Bus station Kosice, Stanicne namestie; house 9
15:30
Michalovce
17:55
Uzhgorod checkpoint (Ukraine/Slovakia)
18:20
10 Sep
Uzhhorod
Bus station "Central", Stantsiyna street; house 2
 • Bus
 • MAN S2000
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
15:30
10 Sep
Duration 03 h 00 min.

Kosice

Bus station Kosice, Stanicne namestie; house 9

19:30
10 Sep

Uzhhorod

Bus station "Central", Stantsiyna street; house 2

8 EUR
15:30
10 Sep
Kosice
Bus station Kosice, Stanicne namestie; house 9
16:30
Michalovce
18:40
Uzhgorod checkpoint (Ukraine/Slovakia)
19:30
10 Sep
Uzhhorod
Bus station "Central", Stantsiyna street; house 2
 • Bus
 • Karosa LC936.1038
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
18:00
10 Sep
Duration 02 h 55 min.

Kosice

Bus station Kosice, Stanicne namestie; house 9

21:55
10 Sep

Uzhhorod

Bus station "Central", Stantsiyna street; house 2

9 EUR
18:00
10 Sep
Kosice
Bus station Kosice, Stanicne namestie; house 9
21:55
10 Sep
Uzhhorod
Bus station "Central", Stantsiyna street; house 2
 • Bus
 • NeoplanN216H
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
18:00
10 Sep
Duration 03 h 05 min.

Kosice

Bus station Kosice, Stanicne namestie; house 9

22:05
10 Sep

Uzhhorod

Bus station "Central", Stantsiyna street; house 2

7 EUR
18:00
10 Sep
Kosice
Bus station Kosice, Stanicne namestie; house 9
22:05
10 Sep
Uzhhorod
Bus station "Central", Stantsiyna street; house 2
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
23:15
10 Sep
Duration 03 h 35 min.

Kosice

Bus station Kosice, Stanicne namestie; house 9

03:50
11 Sep

Uzhhorod

Bus station "Central", Stantsiyna street; house 2

8 EUR
23:15
10 Sep
Kosice
Bus station Kosice, Stanicne namestie; house 9
02:40
Uzhgorod checkpoint (Ukraine/Slovakia)
03:50
11 Sep
Uzhhorod
Bus station "Central", Stantsiyna street; house 2
 • Bus
 • Mercedes-0350
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
23:15
10 Sep
Duration 03 h 35 min.

Kosice

Bus station Kosice, Stanicne namestie; house 9

03:50
11 Sep

Uzhhorod

Bus station "Central", Stantsiyna street; house 2

6 EUR
23:15
10 Sep
Kosice
Bus station Kosice, Stanicne namestie; house 9
03:50
11 Sep
Uzhhorod
Bus station "Central", Stantsiyna street; house 2
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
Popular trips
To Kosice
Discounts up to 70% on bus trips

Sign up for the newsletter to get discounts
and to read about cheap travelling