My account
00:30
29 Sep
Duration 09 h 30 min.

Minsk

Central bus station, metro Ploshchad Lenina; ulitsa Bobruyskaya 6

10:00
29 Sep

Moscow

Bus stop "Novoyasenevskaya", metro Novoiashenevskaya; Novoyasenevskiy impasse; house 4

21 EUR
00:30
29 Sep
Minsk
Central bus station, metro Ploshchad Lenina; ulitsa Bobruyskaya 6
10:00
29 Sep
Moscow
Bus stop "Novoyasenevskaya", metro Novoiashenevskaya; Novoyasenevskiy impasse; house 4
 • Bus
 • международный - Мягкий
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
00:40
29 Sep
Duration 09 h 20 min.

Minsk

Bus stop metro Borysovsky Trakt, prospyekt Nyezavisimosti

10:00
29 Sep

Moscow

Bus stop "Novoyasenevskaya", metro Novoiashenevskaya; Novoyasenevskiy impasse; house 4

20 EUR
00:40
29 Sep
Minsk
Bus stop metro Borysovsky Trakt, prospyekt Nyezavisimosti
10:00
29 Sep
Moscow
Bus stop "Novoyasenevskaya", metro Novoiashenevskaya; Novoyasenevskiy impasse; house 4
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
18:00
29 Sep
Duration 11 h 00 min.

Minsk

Central bus station, metro Ploshchad Lenina; ulitsa Bobruyskaya 6

05:00
30 Sep

Moscow

Bus station Schelkovsky, metro Schelkovskaya; Shchelkovskoye highway 75

19 EUR
18:00
29 Sep
Minsk
Central bus station, metro Ploshchad Lenina; ulitsa Bobruyskaya 6
05:00
30 Sep
Moscow
Bus station Schelkovsky, metro Schelkovskaya; Shchelkovskoye highway 75
 • Bus
 • международный - Мягкий
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
01:30
29 Sep
Duration 28 h 30 min.

Minsk

Supermarket Mo-Mo (parking), metro Mohylevskaya; prospekt Partyzansky

06:00
30 Sep

Moscow

Tyoply Stan bus station, metro Tyoply Stan; prospekt Novoyasenevsky 4

59 EUR
01:30
29 Sep
Minsk
Supermarket Mo-Mo (parking), metro Mohylevskaya; prospekt Partyzansky
06:00
30 Sep
Moscow
Tyoply Stan bus station, metro Tyoply Stan; prospekt Novoyasenevsky 4
 • Bus
 • Mercedes Vito 8, MAN (61)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
20:00
29 Sep
Duration 10 h 30 min.

Minsk

Bus stop metro Borysovsky Trakt, prospyekt Nyezavisimosti

06:30
30 Sep

Moscow

Bus stop "Novoyasenevskaya", metro Novoiashenevskaya; Novoyasenevskiy impasse; house 4

20 EUR
20:00
29 Sep
Minsk
Bus stop metro Borysovsky Trakt, prospyekt Nyezavisimosti
06:30
30 Sep
Moscow
Bus stop "Novoyasenevskaya", metro Novoiashenevskaya; Novoyasenevskiy impasse; house 4
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
19:45
29 Sep
Duration 10 h 45 min.

Minsk

Central bus station, metro Ploshchad Lenina; ulitsa Bobruyskaya 6

06:30
30 Sep

Moscow

Bus stop "Novoyasenevskaya", metro Novoiashenevskaya; Novoyasenevskiy impasse; house 4

20 EUR
19:45
29 Sep
Minsk
Central bus station, metro Ploshchad Lenina; ulitsa Bobruyskaya 6
06:30
30 Sep
Moscow
Bus stop "Novoyasenevskaya", metro Novoiashenevskaya; Novoyasenevskiy impasse; house 4
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
20:30
29 Sep
Duration 10 h 05 min.

Minsk

Central bus station, metro Ploshchad Lenina; ulitsa Bobruyskaya 6

06:35
30 Sep

Moscow

Tyoply Stan bus station, metro Tyoply Stan; prospekt Novoyasenevsky 4

19 EUR
20:30
29 Sep
Minsk
Central bus station, metro Ploshchad Lenina; ulitsa Bobruyskaya 6
06:35
30 Sep
Moscow
Tyoply Stan bus station, metro Tyoply Stan; prospekt Novoyasenevsky 4
 • Bus
 • международный - Мягкий
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
01:30
29 Sep
Duration 29 h 30 min.

Minsk

Supermarket Mo-Mo (parking), metro Mohylevskaya; prospekt Partyzansky

07:00
30 Sep

Moscow

Bus stop "Novoyasenevskaya", metro Novoiashenevskaya; Novoyasenevskiy impasse; house 4

58 EUR
01:30
29 Sep
Minsk
Supermarket Mo-Mo (parking), metro Mohylevskaya; prospekt Partyzansky
07:00
30 Sep
Moscow
Bus stop "Novoyasenevskaya", metro Novoiashenevskaya; Novoyasenevskiy impasse; house 4
 • Bus
 • Mercedes Vito 8, Neoplan 71
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
01:30
29 Sep
Duration 30 h 00 min.

Minsk

Supermarket Mo-Mo (parking), metro Mohylevskaya; prospekt Partyzansky

07:30
30 Sep

Moscow

Bus stop "Novoyasenevskaya", metro Novoiashenevskaya; Novoyasenevskiy impasse; house 4

66 EUR
01:30
29 Sep
Minsk
Supermarket Mo-Mo (parking), metro Mohylevskaya; prospekt Partyzansky
07:30
30 Sep
Moscow
Bus stop "Novoyasenevskaya", metro Novoiashenevskaya; Novoyasenevskiy impasse; house 4
 • Bus
 • Mercedes Vito 8, МЕРСЕДЕС-42
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
20:00
29 Sep
Duration 11 h 55 min.

Minsk

Central bus station, metro Ploshchad Lenina; ulitsa Bobruyskaya 6

07:55
30 Sep

Moscow

Bus station Schelkovsky, metro Schelkovskaya; Shchelkovskoye highway 75

32 EUR
20:00
29 Sep
Minsk
Central bus station, metro Ploshchad Lenina; ulitsa Bobruyskaya 6
00:05
Border Redjki (BY)
00:10
Border Krasnoe (RU)
07:55
30 Sep
Moscow
Bus station Schelkovsky, metro Schelkovskaya; Shchelkovskoye highway 75
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
22:00
29 Sep
Duration 09 h 55 min.

Minsk

Central bus station, metro Ploshchad Lenina; ulitsa Bobruyskaya 6

07:55
30 Sep

Moscow

Tyoply Stan bus station, metro Tyoply Stan; prospekt Novoyasenevsky 4

19 EUR
22:00
29 Sep
Minsk
Central bus station, metro Ploshchad Lenina; ulitsa Bobruyskaya 6
07:55
30 Sep
Moscow
Tyoply Stan bus station, metro Tyoply Stan; prospekt Novoyasenevsky 4
 • Bus
 • международный - Мягкий
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
21:30
29 Sep
Duration 10 h 30 min.

Minsk

Central bus station, metro Ploshchad Lenina; ulitsa Bobruyskaya 6

08:00
30 Sep

Moscow

International bus station Severnye Vorota, Dybenko street 7 building 1

19 EUR
21:30
29 Sep
Minsk
Central bus station, metro Ploshchad Lenina; ulitsa Bobruyskaya 6
08:00
30 Sep
Moscow
International bus station Severnye Vorota, Dybenko street 7 building 1
 • Bus
 • международный - Мягкий
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
01:00
29 Sep
Duration 31 h 00 min.

Minsk

Bus stop, ulitsa Kirova 2

08:00
30 Sep

Moscow

Tyoply Stan bus station, metro Tyoply Stan; prospekt Novoyasenevsky 4

46 EUR
01:00
29 Sep
Minsk
Bus stop, ulitsa Kirova 2
08:00
30 Sep
Moscow
Tyoply Stan bus station, metro Tyoply Stan; prospekt Novoyasenevsky 4
 • Bus
 • Mercedes Vito 8, Van Hool Astron
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
01:00
29 Sep
Duration 31 h 00 min.

Minsk

Bus stop, ulitsa Kirova 2

08:00
30 Sep

Moscow

Tyoply Stan bus station, metro Tyoply Stan; prospekt Novoyasenevsky 4

52 EUR
01:00
29 Sep
Minsk
Bus stop, ulitsa Kirova 2
08:00
30 Sep
Moscow
Tyoply Stan bus station, metro Tyoply Stan; prospekt Novoyasenevsky 4
 • Bus
 • Mercedes Vito 8, Setra 315
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
01:30
29 Sep
Duration 30 h 30 min.

Minsk

Supermarket Mo-Mo (parking), metro Mohylevskaya; prospekt Partyzansky

08:00
30 Sep

Moscow

Tyoply Stan bus station, metro Tyoply Stan; prospekt Novoyasenevsky 4

62 EUR
01:30
29 Sep
Minsk
Supermarket Mo-Mo (parking), metro Mohylevskaya; prospekt Partyzansky
08:00
30 Sep
Moscow
Tyoply Stan bus station, metro Tyoply Stan; prospekt Novoyasenevsky 4
 • Bus
 • Mercedes Vito 8, Setra 315
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
01:30
29 Sep
Duration 30 h 30 min.

Minsk

Supermarket Mo-Mo (parking), metro Mohylevskaya; prospekt Partyzansky

08:00
30 Sep

Moscow

Tyoply Stan bus station, metro Tyoply Stan; prospekt Novoyasenevsky 4

62 EUR
01:30
29 Sep
Minsk
Supermarket Mo-Mo (parking), metro Mohylevskaya; prospekt Partyzansky
08:00
30 Sep
Moscow
Tyoply Stan bus station, metro Tyoply Stan; prospekt Novoyasenevsky 4
 • Bus
 • Mercedes Vito 8, Setra 315
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
01:30
29 Sep
Duration 30 h 30 min.

Minsk

Supermarket Mo-Mo (parking), metro Mohylevskaya; prospekt Partyzansky

08:00
30 Sep

Moscow

Tyoply Stan bus station, metro Tyoply Stan; prospekt Novoyasenevsky 4

62 EUR
01:30
29 Sep
Minsk
Supermarket Mo-Mo (parking), metro Mohylevskaya; prospekt Partyzansky
08:00
30 Sep
Moscow
Tyoply Stan bus station, metro Tyoply Stan; prospekt Novoyasenevsky 4
 • Bus
 • Mercedes Vito 8, Setra 315
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
22:15
29 Sep
Duration 10 h 45 min.

Minsk

Central bus station, metro Ploshchad Lenina; ulitsa Bobruyskaya 6

09:00
30 Sep

Moscow

Bus station Schelkovsky, metro Schelkovskaya; Shchelkovskoye highway 75

32 EUR
22:15
29 Sep
Minsk
Central bus station, metro Ploshchad Lenina; ulitsa Bobruyskaya 6
02:50
Border Redjki (BY)
02:55
Border Krasnoe (RU)
09:00
30 Sep
Moscow
Bus station Schelkovsky, metro Schelkovskaya; Shchelkovskoye highway 75
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
22:00
29 Sep
Duration 12 h 30 min.

Minsk

Central bus station, metro Ploshchad Lenina; ulitsa Bobruyskaya 6

10:30
30 Sep

Moscow

Bus station Schelkovsky, metro Schelkovskaya; Shchelkovskoye highway 75

32 EUR
22:00
29 Sep
Minsk
Central bus station, metro Ploshchad Lenina; ulitsa Bobruyskaya 6
22:05
Minsk (Moskovskiy)
01:20
Orsha
02:20
Border Redjki (BY)
02:25
Border Krasnoe (RU)
10:30
30 Sep
Moscow
Bus station Schelkovsky, metro Schelkovskaya; Shchelkovskoye highway 75
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
Popular trips
From Minsk
To Minsk
Discounts up to 70% on bus trips

Sign up for the newsletter to get discounts
and to read about cheap travelling