My account
12:30
16 Dec
Duration 20 h 50 min.

Prague

Bus station Zhelivskoho, Yana Zhelivskoho street

11:20
17 Dec

Minsk

Central bus station, metro Ploshchad Lenina; ulitsa Bobruyskaya 6

60 EUR
12:30
16 Dec
Prague
Bus station Zhelivskoho, Yana Zhelivskoho street
11:20
17 Dec
Minsk
Central bus station, metro Ploshchad Lenina; ulitsa Bobruyskaya 6
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
09:30
16 Dec
Duration 34 h 00 min.

Prague

Bus station "Florenc", Krizikova street; house 6

21:30
17 Dec

Minsk

Bus stop, ulitsa Kirova 2

96 EUR
09:30
16 Dec
Prague
Bus station "Florenc", Krizikova street; house 6
21:30
17 Dec
Minsk
Bus stop, ulitsa Kirova 2
 • Bus
 • BusinessClass WiFi USB WC 220V TEA & COFFEE FREE!, Mercedes Vito 8
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
10:00
16 Dec
Duration 33 h 30 min.

Prague

Bus station "Florenc", Krizikova street; house 6

21:30
17 Dec

Minsk

Bus stop, ulitsa Kirova 2

104 EUR
10:00
16 Dec
Prague
Bus station "Florenc", Krizikova street; house 6
21:30
17 Dec
Minsk
Bus stop, ulitsa Kirova 2
 • Bus
 • MB TURІSMO, DA/42,, Mercedes Vito 8
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
12:30
16 Dec
Duration 31 h 00 min.

Prague

Bus station Florenc, Pod Vytopnou street 13/10

21:30
17 Dec

Minsk

Bus stop, ulitsa Kirova 2

96 EUR
12:30
16 Dec
Prague
Bus station Florenc, Pod Vytopnou street 13/10
21:30
17 Dec
Minsk
Bus stop, ulitsa Kirova 2
 • Bus
 • Volvo Irizar PB, Mercedes Vito 8
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
09:15
16 Dec
Duration 34 h 15 min.

Prague

Bus station Zhelivskoho, Yana Zhelivskoho street

21:30
17 Dec

Minsk

Bus stop, ulitsa Kirova 2

94 EUR
09:15
16 Dec
Prague
Bus station Zhelivskoho, Yana Zhelivskoho street
21:30
17 Dec
Minsk
Bus stop, ulitsa Kirova 2
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
10:00
16 Dec
Duration 33 h 30 min.

Prague

Bus station Florenc, Pod Vytopnou street 13/10

21:30
17 Dec

Minsk

Bus stop, ulitsa Kirova 2

94 EUR
10:00
16 Dec
Prague
Bus station Florenc, Pod Vytopnou street 13/10
21:30
17 Dec
Minsk
Bus stop, ulitsa Kirova 2
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
20:20
16 Dec
Duration 23 h 30 min.

Prague

Bus station "Florenc", Krizikova street; house 6

21:50
17 Dec

Minsk

Central bus station, metro Ploshchad Lenina; ulitsa Bobruyskaya 6

94 EUR
20:20
16 Dec
Prague
Bus station "Florenc", Krizikova street; house 6
21:50
17 Dec
Minsk
Central bus station, metro Ploshchad Lenina; ulitsa Bobruyskaya 6
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
20:20
16 Dec
Duration 24 h 25 min.

Prague

Bus station "Florenc", Krizikova street; house 6

22:45
17 Dec

Minsk

Central bus station, metro Ploshchad Lenina; ulitsa Bobruyskaya 6

94 EUR
20:20
16 Dec
Prague
Bus station "Florenc", Krizikova street; house 6
22:45
17 Dec
Minsk
Central bus station, metro Ploshchad Lenina; ulitsa Bobruyskaya 6
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
09:30
16 Dec
Duration 35 h 25 min.

Prague

Bus station "Florenc", Krizikova street; house 6

22:55
17 Dec

Minsk

Momo supermarket, metro Mogilyevskaya; Partizanskiy prospyekt 150

105 EUR
09:30
16 Dec
Prague
Bus station "Florenc", Krizikova street; house 6
22:55
17 Dec
Minsk
Momo supermarket, metro Mogilyevskaya; Partizanskiy prospyekt 150
 • Bus
 • BusinessClass WiFi USB WC 220V TEA & COFFEE FREE!, Mercedes Vito 8
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
10:00
16 Dec
Duration 34 h 55 min.

Prague

Bus station "Florenc", Krizikova street; house 6

22:55
17 Dec

Minsk

Momo supermarket, metro Mogilyevskaya; Partizanskiy prospyekt 150

113 EUR
10:00
16 Dec
Prague
Bus station "Florenc", Krizikova street; house 6
22:55
17 Dec
Minsk
Momo supermarket, metro Mogilyevskaya; Partizanskiy prospyekt 150
 • Bus
 • MB TURІSMO, DA/42,, Mercedes Vito 8
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
12:30
16 Dec
Duration 32 h 25 min.

Prague

Bus station Florenc, Pod Vytopnou street 13/10

22:55
17 Dec

Minsk

Momo supermarket, metro Mogilyevskaya; Partizanskiy prospyekt 150

105 EUR
12:30
16 Dec
Prague
Bus station Florenc, Pod Vytopnou street 13/10
22:55
17 Dec
Minsk
Momo supermarket, metro Mogilyevskaya; Partizanskiy prospyekt 150
 • Bus
 • Volvo Irizar PB, Mercedes Vito 8
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
09:15
16 Dec
Duration 35 h 40 min.

Prague

Bus station Zhelivskoho, Yana Zhelivskoho street

22:55
17 Dec

Minsk

Momo supermarket, metro Mogilyevskaya; Partizanskiy prospyekt 150

104 EUR
09:15
16 Dec
Prague
Bus station Zhelivskoho, Yana Zhelivskoho street
22:55
17 Dec
Minsk
Momo supermarket, metro Mogilyevskaya; Partizanskiy prospyekt 150
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
10:00
16 Dec
Duration 34 h 55 min.

Prague

Bus station Florenc, Pod Vytopnou street 13/10

22:55
17 Dec

Minsk

Momo supermarket, metro Mogilyevskaya; Partizanskiy prospyekt 150

104 EUR
10:00
16 Dec
Prague
Bus station Florenc, Pod Vytopnou street 13/10
22:55
17 Dec
Minsk
Momo supermarket, metro Mogilyevskaya; Partizanskiy prospyekt 150
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
09:30
16 Dec
Duration 35 h 30 min.

Prague

Bus station "Florenc", Krizikova street; house 6

23:00
17 Dec

Minsk

Supermarket Mo-Mo (parking), metro Mohylevskaya; prospekt Partyzansky

105 EUR
09:30
16 Dec
Prague
Bus station "Florenc", Krizikova street; house 6
23:00
17 Dec
Minsk
Supermarket Mo-Mo (parking), metro Mohylevskaya; prospekt Partyzansky
 • Bus
 • BusinessClass WiFi USB WC 220V TEA & COFFEE FREE!, Mercedes Vito 8
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
10:00
16 Dec
Duration 35 h 00 min.

Prague

Bus station "Florenc", Krizikova street; house 6

23:00
17 Dec

Minsk

Supermarket Mo-Mo (parking), metro Mohylevskaya; prospekt Partyzansky

113 EUR
10:00
16 Dec
Prague
Bus station "Florenc", Krizikova street; house 6
23:00
17 Dec
Minsk
Supermarket Mo-Mo (parking), metro Mohylevskaya; prospekt Partyzansky
 • Bus
 • MB TURІSMO, DA/42,, Mercedes Vito 8
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
12:30
16 Dec
Duration 32 h 30 min.

Prague

Bus station Florenc, Pod Vytopnou street 13/10

23:00
17 Dec

Minsk

Supermarket Mo-Mo (parking), metro Mohylevskaya; prospekt Partyzansky

105 EUR
12:30
16 Dec
Prague
Bus station Florenc, Pod Vytopnou street 13/10
23:00
17 Dec
Minsk
Supermarket Mo-Mo (parking), metro Mohylevskaya; prospekt Partyzansky
 • Bus
 • Volvo Irizar PB, Mercedes Vito 8
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
09:15
16 Dec
Duration 35 h 45 min.

Prague

Bus station Zhelivskoho, Yana Zhelivskoho street

23:00
17 Dec

Minsk

Supermarket Mo-Mo (parking), metro Mohylevskaya; prospekt Partyzansky

104 EUR
09:15
16 Dec
Prague
Bus station Zhelivskoho, Yana Zhelivskoho street
23:00
17 Dec
Minsk
Supermarket Mo-Mo (parking), metro Mohylevskaya; prospekt Partyzansky
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
10:00
16 Dec
Duration 35 h 00 min.

Prague

Bus station Florenc, Pod Vytopnou street 13/10

23:00
17 Dec

Minsk

Supermarket Mo-Mo (parking), metro Mohylevskaya; prospekt Partyzansky

104 EUR
10:00
16 Dec
Prague
Bus station Florenc, Pod Vytopnou street 13/10
23:00
17 Dec
Minsk
Supermarket Mo-Mo (parking), metro Mohylevskaya; prospekt Partyzansky
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
20:20
16 Dec
Duration 25 h 50 min.

Prague

Bus station "Florenc", Krizikova street; house 6

00:10
18 Dec

Minsk

Central bus station, metro Ploshchad Lenina; ulitsa Bobruyskaya 6

94 EUR
20:20
16 Dec
Prague
Bus station "Florenc", Krizikova street; house 6
00:10
18 Dec
Minsk
Central bus station, metro Ploshchad Lenina; ulitsa Bobruyskaya 6
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
12:00
16 Dec
Duration 38 h 20 min.

Prague

Bus station Florenc, Pod Vytopnou street 13/10

04:20
18 Dec

Minsk

Momo supermarket, metro Mogilyevskaya; Partizanskiy prospyekt 150

122 EUR
12:00
16 Dec
Prague
Bus station Florenc, Pod Vytopnou street 13/10
04:20
18 Dec
Minsk
Momo supermarket, metro Mogilyevskaya; Partizanskiy prospyekt 150
 • Bus
 • Neoplan 71, Neoplan
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
12:00
16 Dec
Duration 38 h 20 min.

Prague

Bus station Florenc, Pod Vytopnou street 13/10

04:20
18 Dec

Minsk

Momo supermarket, metro Mogilyevskaya; Partizanskiy prospyekt 150

122 EUR
12:00
16 Dec
Prague
Bus station Florenc, Pod Vytopnou street 13/10
04:20
18 Dec
Minsk
Momo supermarket, metro Mogilyevskaya; Partizanskiy prospyekt 150
 • Bus
 • Neoplan 71, Neoplan
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
09:30
16 Dec
Duration 40 h 50 min.

Prague

Bus station "Florenc", Krizikova street; house 6

04:20
18 Dec

Minsk

Momo supermarket, metro Mogilyevskaya; Partizanskiy prospyekt 150

91 EUR
09:30
16 Dec
Prague
Bus station "Florenc", Krizikova street; house 6
04:20
18 Dec
Minsk
Momo supermarket, metro Mogilyevskaya; Partizanskiy prospyekt 150
 • Bus
 • BusinessClass WiFi USB WC 220V TEA & COFFEE FREE!, Neoplan
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
16:30
16 Dec
Duration 33 h 50 min.

Prague

Bus station "Florenc", Krizikova street; house 6

04:20
18 Dec

Minsk

Momo supermarket, metro Mogilyevskaya; Partizanskiy prospyekt 150

99 EUR
16:30
16 Dec
Prague
Bus station "Florenc", Krizikova street; house 6
04:20
18 Dec
Minsk
Momo supermarket, metro Mogilyevskaya; Partizanskiy prospyekt 150
 • Bus
 • MB TURІSMO, DA/43,, Neoplan
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
10:00
16 Dec
Duration 40 h 20 min.

Prague

Bus station "Florenc", Krizikova street; house 6

04:20
18 Dec

Minsk

Momo supermarket, metro Mogilyevskaya; Partizanskiy prospyekt 150

99 EUR
10:00
16 Dec
Prague
Bus station "Florenc", Krizikova street; house 6
04:20
18 Dec
Minsk
Momo supermarket, metro Mogilyevskaya; Partizanskiy prospyekt 150
 • Bus
 • MB TURІSMO, DA/42,, Neoplan
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
12:30
16 Dec
Duration 37 h 50 min.

Prague

Bus station Florenc, Pod Vytopnou street 13/10

04:20
18 Dec

Minsk

Momo supermarket, metro Mogilyevskaya; Partizanskiy prospyekt 150

91 EUR
12:30
16 Dec
Prague
Bus station Florenc, Pod Vytopnou street 13/10
04:20
18 Dec
Minsk
Momo supermarket, metro Mogilyevskaya; Partizanskiy prospyekt 150
 • Bus
 • Volvo Irizar PB, Neoplan
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
09:15
16 Dec
Duration 41 h 05 min.

Prague

Bus station Zhelivskoho, Yana Zhelivskoho street

04:20
18 Dec

Minsk

Momo supermarket, metro Mogilyevskaya; Partizanskiy prospyekt 150

90 EUR
09:15
16 Dec
Prague
Bus station Zhelivskoho, Yana Zhelivskoho street
04:20
18 Dec
Minsk
Momo supermarket, metro Mogilyevskaya; Partizanskiy prospyekt 150
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
10:00
16 Dec
Duration 40 h 20 min.

Prague

Bus station Florenc, Pod Vytopnou street 13/10

04:20
18 Dec

Minsk

Momo supermarket, metro Mogilyevskaya; Partizanskiy prospyekt 150

90 EUR
10:00
16 Dec
Prague
Bus station Florenc, Pod Vytopnou street 13/10
04:20
18 Dec
Minsk
Momo supermarket, metro Mogilyevskaya; Partizanskiy prospyekt 150
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
16:30
16 Dec
Duration 33 h 50 min.

Prague

Bus station Florenc, Pod Vytopnou street 13/10

04:20
18 Dec

Minsk

Momo supermarket, metro Mogilyevskaya; Partizanskiy prospyekt 150

90 EUR
16:30
16 Dec
Prague
Bus station Florenc, Pod Vytopnou street 13/10
04:20
18 Dec
Minsk
Momo supermarket, metro Mogilyevskaya; Partizanskiy prospyekt 150
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
12:00
16 Dec
Duration 40 h 00 min.

Prague

Bus station Florenc, Pod Vytopnou street 13/10

06:00
18 Dec

Minsk

Bus stop, ulitsa Kirova 2

127 EUR
12:00
16 Dec
Prague
Bus station Florenc, Pod Vytopnou street 13/10
06:00
18 Dec
Minsk
Bus stop, ulitsa Kirova 2
 • Bus
 • Neoplan 71, Mercedes Vito 8
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
12:00
16 Dec
Duration 40 h 00 min.

Prague

Bus station Florenc, Pod Vytopnou street 13/10

06:00
18 Dec

Minsk

Bus stop, ulitsa Kirova 2

127 EUR
12:00
16 Dec
Prague
Bus station Florenc, Pod Vytopnou street 13/10
06:00
18 Dec
Minsk
Bus stop, ulitsa Kirova 2
 • Bus
 • Neoplan 71, Mercedes Vito 8
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
09:30
16 Dec
Duration 42 h 30 min.

Prague

Bus station "Florenc", Krizikova street; house 6

06:00
18 Dec

Minsk

Bus stop, ulitsa Kirova 2

96 EUR
09:30
16 Dec
Prague
Bus station "Florenc", Krizikova street; house 6
06:00
18 Dec
Minsk
Bus stop, ulitsa Kirova 2
 • Bus
 • BusinessClass WiFi USB WC 220V TEA & COFFEE FREE!, Mercedes Vito 8
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
16:30
16 Dec
Duration 35 h 30 min.

Prague

Bus station "Florenc", Krizikova street; house 6

06:00
18 Dec

Minsk

Bus stop, ulitsa Kirova 2

104 EUR
16:30
16 Dec
Prague
Bus station "Florenc", Krizikova street; house 6
06:00
18 Dec
Minsk
Bus stop, ulitsa Kirova 2
 • Bus
 • MB TURІSMO, DA/43,, Mercedes Vito 8
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
10:00
16 Dec
Duration 42 h 00 min.

Prague

Bus station "Florenc", Krizikova street; house 6

06:00
18 Dec

Minsk

Bus stop, ulitsa Kirova 2

104 EUR
10:00
16 Dec
Prague
Bus station "Florenc", Krizikova street; house 6
06:00
18 Dec
Minsk
Bus stop, ulitsa Kirova 2
 • Bus
 • MB TURІSMO, DA/42,, Mercedes Vito 8
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
12:30
16 Dec
Duration 39 h 30 min.

Prague

Bus station Florenc, Pod Vytopnou street 13/10

06:00
18 Dec

Minsk

Bus stop, ulitsa Kirova 2

96 EUR
12:30
16 Dec
Prague
Bus station Florenc, Pod Vytopnou street 13/10
06:00
18 Dec
Minsk
Bus stop, ulitsa Kirova 2
 • Bus
 • Volvo Irizar PB, Mercedes Vito 8
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
09:15
16 Dec
Duration 42 h 45 min.

Prague

Bus station Zhelivskoho, Yana Zhelivskoho street

06:00
18 Dec

Minsk

Bus stop, ulitsa Kirova 2

94 EUR
09:15
16 Dec
Prague
Bus station Zhelivskoho, Yana Zhelivskoho street
06:00
18 Dec
Minsk
Bus stop, ulitsa Kirova 2
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
10:00
16 Dec
Duration 42 h 00 min.

Prague

Bus station Florenc, Pod Vytopnou street 13/10

06:00
18 Dec

Minsk

Bus stop, ulitsa Kirova 2

94 EUR
10:00
16 Dec
Prague
Bus station Florenc, Pod Vytopnou street 13/10
06:00
18 Dec
Minsk
Bus stop, ulitsa Kirova 2
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
16:30
16 Dec
Duration 35 h 30 min.

Prague

Bus station Florenc, Pod Vytopnou street 13/10

06:00
18 Dec

Minsk

Bus stop, ulitsa Kirova 2

94 EUR
16:30
16 Dec
Prague
Bus station Florenc, Pod Vytopnou street 13/10
06:00
18 Dec
Minsk
Bus stop, ulitsa Kirova 2
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
12:00
16 Dec
Duration 41 h 30 min.

Prague

Bus station Florenc, Pod Vytopnou street 13/10

07:30
18 Dec

Minsk

Central bus station, metro Ploshchad Lenina; ulitsa Bobruyskaya 6

126 EUR
12:00
16 Dec
Prague
Bus station Florenc, Pod Vytopnou street 13/10
07:30
18 Dec
Minsk
Central bus station, metro Ploshchad Lenina; ulitsa Bobruyskaya 6
 • Bus
 • Neoplan 71, МАЗ-43
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
12:00
16 Dec
Duration 41 h 30 min.

Prague

Bus station Florenc, Pod Vytopnou street 13/10

07:30
18 Dec

Minsk

Central bus station, metro Ploshchad Lenina; ulitsa Bobruyskaya 6

126 EUR
12:00
16 Dec
Prague
Bus station Florenc, Pod Vytopnou street 13/10
07:30
18 Dec
Minsk
Central bus station, metro Ploshchad Lenina; ulitsa Bobruyskaya 6
 • Bus
 • Neoplan 71, МАЗ-43
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
09:30
16 Dec
Duration 44 h 00 min.

Prague

Bus station "Florenc", Krizikova street; house 6

07:30
18 Dec

Minsk

Central bus station, metro Ploshchad Lenina; ulitsa Bobruyskaya 6

95 EUR
09:30
16 Dec
Prague
Bus station "Florenc", Krizikova street; house 6
07:30
18 Dec
Minsk
Central bus station, metro Ploshchad Lenina; ulitsa Bobruyskaya 6
 • Bus
 • BusinessClass WiFi USB WC 220V TEA & COFFEE FREE!, МАЗ-43
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
16:30
16 Dec
Duration 37 h 00 min.

Prague

Bus station "Florenc", Krizikova street; house 6

07:30
18 Dec

Minsk

Central bus station, metro Ploshchad Lenina; ulitsa Bobruyskaya 6

103 EUR
16:30
16 Dec
Prague
Bus station "Florenc", Krizikova street; house 6
07:30
18 Dec
Minsk
Central bus station, metro Ploshchad Lenina; ulitsa Bobruyskaya 6
 • Bus
 • MB TURІSMO, DA/43,, МАЗ-43
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
10:00
16 Dec
Duration 43 h 30 min.

Prague

Bus station "Florenc", Krizikova street; house 6

07:30
18 Dec

Minsk

Central bus station, metro Ploshchad Lenina; ulitsa Bobruyskaya 6

103 EUR
10:00
16 Dec
Prague
Bus station "Florenc", Krizikova street; house 6
07:30
18 Dec
Minsk
Central bus station, metro Ploshchad Lenina; ulitsa Bobruyskaya 6
 • Bus
 • MB TURІSMO, DA/42,, МАЗ-43
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
12:30
16 Dec
Duration 41 h 00 min.

Prague

Bus station Florenc, Pod Vytopnou street 13/10

07:30
18 Dec

Minsk

Central bus station, metro Ploshchad Lenina; ulitsa Bobruyskaya 6

95 EUR
12:30
16 Dec
Prague
Bus station Florenc, Pod Vytopnou street 13/10
07:30
18 Dec
Minsk
Central bus station, metro Ploshchad Lenina; ulitsa Bobruyskaya 6
 • Bus
 • Volvo Irizar PB, МАЗ-43
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
09:15
16 Dec
Duration 44 h 15 min.

Prague

Bus station Zhelivskoho, Yana Zhelivskoho street

07:30
18 Dec

Minsk

Central bus station, metro Ploshchad Lenina; ulitsa Bobruyskaya 6

94 EUR
09:15
16 Dec
Prague
Bus station Zhelivskoho, Yana Zhelivskoho street
07:30
18 Dec
Minsk
Central bus station, metro Ploshchad Lenina; ulitsa Bobruyskaya 6
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
10:00
16 Dec
Duration 43 h 30 min.

Prague

Bus station Florenc, Pod Vytopnou street 13/10

07:30
18 Dec

Minsk

Central bus station, metro Ploshchad Lenina; ulitsa Bobruyskaya 6

94 EUR
10:00
16 Dec
Prague
Bus station Florenc, Pod Vytopnou street 13/10
07:30
18 Dec
Minsk
Central bus station, metro Ploshchad Lenina; ulitsa Bobruyskaya 6
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
16:30
16 Dec
Duration 37 h 00 min.

Prague

Bus station Florenc, Pod Vytopnou street 13/10

07:30
18 Dec

Minsk

Central bus station, metro Ploshchad Lenina; ulitsa Bobruyskaya 6

94 EUR
16:30
16 Dec
Prague
Bus station Florenc, Pod Vytopnou street 13/10
07:30
18 Dec
Minsk
Central bus station, metro Ploshchad Lenina; ulitsa Bobruyskaya 6
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
12:00
16 Dec
Duration 48 h 15 min.

Prague

Bus station Florenc, Pod Vytopnou street 13/10

14:15
18 Dec

Minsk

Central bus station, metro Ploshchad Lenina; ulitsa Bobruyskaya 6

116 EUR
12:00
16 Dec
Prague
Bus station Florenc, Pod Vytopnou street 13/10
14:15
18 Dec
Minsk
Central bus station, metro Ploshchad Lenina; ulitsa Bobruyskaya 6
 • Bus
 • Neoplan 71
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
12:00
16 Dec
Duration 48 h 15 min.

Prague

Bus station Florenc, Pod Vytopnou street 13/10

14:15
18 Dec

Minsk

Central bus station, metro Ploshchad Lenina; ulitsa Bobruyskaya 6

116 EUR
12:00
16 Dec
Prague
Bus station Florenc, Pod Vytopnou street 13/10
14:15
18 Dec
Minsk
Central bus station, metro Ploshchad Lenina; ulitsa Bobruyskaya 6
 • Bus
 • Neoplan 71
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
09:30
16 Dec
Duration 50 h 45 min.

Prague

Bus station "Florenc", Krizikova street; house 6

14:15
18 Dec

Minsk

Central bus station, metro Ploshchad Lenina; ulitsa Bobruyskaya 6

85 EUR
09:30
16 Dec
Prague
Bus station "Florenc", Krizikova street; house 6
14:15
18 Dec
Minsk
Central bus station, metro Ploshchad Lenina; ulitsa Bobruyskaya 6
 • Bus
 • BusinessClass WiFi USB WC 220V TEA & COFFEE FREE!
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
16:30
16 Dec
Duration 43 h 45 min.

Prague

Bus station "Florenc", Krizikova street; house 6

14:15
18 Dec

Minsk

Central bus station, metro Ploshchad Lenina; ulitsa Bobruyskaya 6

93 EUR
16:30
16 Dec
Prague
Bus station "Florenc", Krizikova street; house 6
14:15
18 Dec
Minsk
Central bus station, metro Ploshchad Lenina; ulitsa Bobruyskaya 6
 • Bus
 • MB TURІSMO, DA/43,
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
10:00
16 Dec
Duration 50 h 15 min.

Prague

Bus station "Florenc", Krizikova street; house 6

14:15
18 Dec

Minsk

Central bus station, metro Ploshchad Lenina; ulitsa Bobruyskaya 6

93 EUR
10:00
16 Dec
Prague
Bus station "Florenc", Krizikova street; house 6
14:15
18 Dec
Minsk
Central bus station, metro Ploshchad Lenina; ulitsa Bobruyskaya 6
 • Bus
 • MB TURІSMO, DA/42,
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
12:30
16 Dec
Duration 47 h 45 min.

Prague

Bus station Florenc, Pod Vytopnou street 13/10

14:15
18 Dec

Minsk

Central bus station, metro Ploshchad Lenina; ulitsa Bobruyskaya 6

85 EUR
12:30
16 Dec
Prague
Bus station Florenc, Pod Vytopnou street 13/10
14:15
18 Dec
Minsk
Central bus station, metro Ploshchad Lenina; ulitsa Bobruyskaya 6
 • Bus
 • Volvo Irizar PB
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
09:15
16 Dec
Duration 51 h 00 min.

Prague

Bus station Zhelivskoho, Yana Zhelivskoho street

14:15
18 Dec

Minsk

Central bus station, metro Ploshchad Lenina; ulitsa Bobruyskaya 6

83 EUR
09:15
16 Dec
Prague
Bus station Zhelivskoho, Yana Zhelivskoho street
14:15
18 Dec
Minsk
Central bus station, metro Ploshchad Lenina; ulitsa Bobruyskaya 6
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
10:00
16 Dec
Duration 50 h 15 min.

Prague

Bus station Florenc, Pod Vytopnou street 13/10

14:15
18 Dec

Minsk

Central bus station, metro Ploshchad Lenina; ulitsa Bobruyskaya 6

83 EUR
10:00
16 Dec
Prague
Bus station Florenc, Pod Vytopnou street 13/10
14:15
18 Dec
Minsk
Central bus station, metro Ploshchad Lenina; ulitsa Bobruyskaya 6
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
16:30
16 Dec
Duration 43 h 45 min.

Prague

Bus station Florenc, Pod Vytopnou street 13/10

14:15
18 Dec

Minsk

Central bus station, metro Ploshchad Lenina; ulitsa Bobruyskaya 6

83 EUR
16:30
16 Dec
Prague
Bus station Florenc, Pod Vytopnou street 13/10
14:15
18 Dec
Minsk
Central bus station, metro Ploshchad Lenina; ulitsa Bobruyskaya 6
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
12:00
16 Dec
Duration 48 h 15 min.

Prague

Bus station Florenc, Pod Vytopnou street 13/10

14:15
18 Dec

Minsk

Central bus station, metro Ploshchad Lenina; ulitsa Bobruyskaya 6

116 EUR
12:00
16 Dec
Prague
Bus station Florenc, Pod Vytopnou street 13/10
14:15
18 Dec
Minsk
Central bus station, metro Ploshchad Lenina; ulitsa Bobruyskaya 6
 • Bus
 • Neoplan 71
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
12:00
16 Dec
Duration 48 h 15 min.

Prague

Bus station Florenc, Pod Vytopnou street 13/10

14:15
18 Dec

Minsk

Central bus station, metro Ploshchad Lenina; ulitsa Bobruyskaya 6

116 EUR
12:00
16 Dec
Prague
Bus station Florenc, Pod Vytopnou street 13/10
14:15
18 Dec
Minsk
Central bus station, metro Ploshchad Lenina; ulitsa Bobruyskaya 6
 • Bus
 • Neoplan 71
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
09:30
16 Dec
Duration 50 h 45 min.

Prague

Bus station "Florenc", Krizikova street; house 6

14:15
18 Dec

Minsk

Central bus station, metro Ploshchad Lenina; ulitsa Bobruyskaya 6

85 EUR
09:30
16 Dec
Prague
Bus station "Florenc", Krizikova street; house 6
14:15
18 Dec
Minsk
Central bus station, metro Ploshchad Lenina; ulitsa Bobruyskaya 6
 • Bus
 • BusinessClass WiFi USB WC 220V TEA & COFFEE FREE!
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
16:30
16 Dec
Duration 43 h 45 min.

Prague

Bus station "Florenc", Krizikova street; house 6

14:15
18 Dec

Minsk

Central bus station, metro Ploshchad Lenina; ulitsa Bobruyskaya 6

93 EUR
16:30
16 Dec
Prague
Bus station "Florenc", Krizikova street; house 6
14:15
18 Dec
Minsk
Central bus station, metro Ploshchad Lenina; ulitsa Bobruyskaya 6
 • Bus
 • MB TURІSMO, DA/43,
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
10:00
16 Dec
Duration 50 h 15 min.

Prague

Bus station "Florenc", Krizikova street; house 6

14:15
18 Dec

Minsk

Central bus station, metro Ploshchad Lenina; ulitsa Bobruyskaya 6

93 EUR
10:00
16 Dec
Prague
Bus station "Florenc", Krizikova street; house 6
14:15
18 Dec
Minsk
Central bus station, metro Ploshchad Lenina; ulitsa Bobruyskaya 6
 • Bus
 • MB TURІSMO, DA/42,
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
12:30
16 Dec
Duration 47 h 45 min.

Prague

Bus station Florenc, Pod Vytopnou street 13/10

14:15
18 Dec

Minsk

Central bus station, metro Ploshchad Lenina; ulitsa Bobruyskaya 6

85 EUR
12:30
16 Dec
Prague
Bus station Florenc, Pod Vytopnou street 13/10
14:15
18 Dec
Minsk
Central bus station, metro Ploshchad Lenina; ulitsa Bobruyskaya 6
 • Bus
 • Volvo Irizar PB
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
09:15
16 Dec
Duration 51 h 00 min.

Prague

Bus station Zhelivskoho, Yana Zhelivskoho street

14:15
18 Dec

Minsk

Central bus station, metro Ploshchad Lenina; ulitsa Bobruyskaya 6

83 EUR
09:15
16 Dec
Prague
Bus station Zhelivskoho, Yana Zhelivskoho street
14:15
18 Dec
Minsk
Central bus station, metro Ploshchad Lenina; ulitsa Bobruyskaya 6
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
10:00
16 Dec
Duration 50 h 15 min.

Prague

Bus station Florenc, Pod Vytopnou street 13/10

14:15
18 Dec

Minsk

Central bus station, metro Ploshchad Lenina; ulitsa Bobruyskaya 6

83 EUR
10:00
16 Dec
Prague
Bus station Florenc, Pod Vytopnou street 13/10
14:15
18 Dec
Minsk
Central bus station, metro Ploshchad Lenina; ulitsa Bobruyskaya 6
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
16:30
16 Dec
Duration 43 h 45 min.

Prague

Bus station Florenc, Pod Vytopnou street 13/10

14:15
18 Dec

Minsk

Central bus station, metro Ploshchad Lenina; ulitsa Bobruyskaya 6

83 EUR
16:30
16 Dec
Prague
Bus station Florenc, Pod Vytopnou street 13/10
14:15
18 Dec
Minsk
Central bus station, metro Ploshchad Lenina; ulitsa Bobruyskaya 6
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
12:00
16 Dec
Duration 52 h 30 min.

Prague

Bus station Florenc, Pod Vytopnou street 13/10

18:30
18 Dec

Minsk

Bus stop, ulitsa Kirova 2

127 EUR
12:00
16 Dec
Prague
Bus station Florenc, Pod Vytopnou street 13/10
18:30
18 Dec
Minsk
Bus stop, ulitsa Kirova 2
 • Bus
 • Neoplan 71, Mercedes Vito 8
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
19:00
16 Dec
Duration 45 h 30 min.

Prague

Bus station Florenc, Pod Vytopnou street 13/10

18:30
18 Dec

Minsk

Bus stop, ulitsa Kirova 2

92 EUR
19:00
16 Dec
Prague
Bus station Florenc, Pod Vytopnou street 13/10
18:30
18 Dec
Minsk
Bus stop, ulitsa Kirova 2
 • Bus
 • VOLVO B12-600 (Free), Mercedes Vito 8
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.climate_control
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.leaning_seats
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.wi_fi
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.socket_220
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.common_videosystem
19:00
16 Dec
Duration 48 h 30 min.

Prague

Bus station Florenc, Pod Vytopnou street 13/10

21:30
18 Dec

Minsk

Bus stop, ulitsa Kirova 2

92 EUR
19:00
16 Dec
Prague
Bus station Florenc, Pod Vytopnou street 13/10
21:30
18 Dec
Minsk
Bus stop, ulitsa Kirova 2
 • Bus
 • VOLVO B12-600 (Free), Mercedes Vito 8
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.climate_control
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.leaning_seats
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.wi_fi
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.socket_220
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.common_videosystem
19:00
16 Dec
Duration 49 h 55 min.

Prague

Bus station Florenc, Pod Vytopnou street 13/10

22:55
18 Dec

Minsk

Momo supermarket, metro Mogilyevskaya; Partizanskiy prospyekt 150

102 EUR
19:00
16 Dec
Prague
Bus station Florenc, Pod Vytopnou street 13/10
22:55
18 Dec
Minsk
Momo supermarket, metro Mogilyevskaya; Partizanskiy prospyekt 150
 • Bus
 • VOLVO B12-600 (Free), Mercedes Vito 8
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.climate_control
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.leaning_seats
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.wi_fi
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.socket_220
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.common_videosystem
19:00
16 Dec
Duration 50 h 00 min.

Prague

Bus station Florenc, Pod Vytopnou street 13/10

23:00
18 Dec

Minsk

Supermarket Mo-Mo (parking), metro Mohylevskaya; prospekt Partyzansky

102 EUR
19:00
16 Dec
Prague
Bus station Florenc, Pod Vytopnou street 13/10
23:00
18 Dec
Minsk
Supermarket Mo-Mo (parking), metro Mohylevskaya; prospekt Partyzansky
 • Bus
 • VOLVO B12-600 (Free), Mercedes Vito 8
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.climate_control
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.leaning_seats
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.wi_fi
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.socket_220
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.common_videosystem
Popular trips
From Prague
To Minsk
To Prague
From Minsk
Discounts up to 70% on bus trips

Sign up for the newsletter to get discounts
and to read about cheap travelling