My account
12:50
15 Nov
Duration 05 h 55 min.

Rivne

Bus station "Central", Kyivska street; house 40

18:45
15 Nov

Kiev

Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2

9 EUR
12:50
15 Nov
Rivne
Bus station "Central", Kyivska street; house 40
14:00
Korets
14:40
Novohrad-Volynskyi
16:10
Zhytomyr
18:45
15 Nov
Kiev
Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2
 • Bus
 • BAZ-A079.23
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
13:45
15 Nov
Duration 05 h 45 min.

Rivne

Bus station "Central", Kyivska street; house 40

19:30
15 Nov

Kiev

Bus station "Central", Demiyivska square; house 3

12 EUR
13:45
15 Nov
Rivne
Bus station "Central", Kyivska street; house 40
15:15
Novohrad-Volynskyi
16:50
Zhytomyr
19:30
15 Nov
Kiev
Bus station "Central", Demiyivska square; house 3
 • Bus
 • Volkswagen Crafter
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
15:30
15 Nov
Duration 04 h 30 min.

Rivne

Pokrovsky cathedral, Knyahini Olgy street 1-A

20:00
15 Nov

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

14 EUR
15:30
15 Nov
Rivne
Pokrovsky cathedral, Knyahini Olgy street 1-A
20:00
15 Nov
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
 • Bus
 • Mercedes Sprinter(CB)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
16:30
15 Nov
Duration 04 h 30 min.

Rivne

Bus stop Rivne, Kyivska street; house 26

21:00
15 Nov

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

12 EUR
16:30
15 Nov
Rivne
Bus stop Rivne, Kyivska street; house 26
17:50
Novohrad-Volynskyi
18:55
Zhytomyr
21:00
15 Nov
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
 • Bus
 • Volkswagen
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
16:30
15 Nov
Duration 04 h 30 min.

Rivne

Bus stop Rivne, Kyivska street; house 26

21:00
15 Nov

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

12 EUR
16:30
15 Nov
Rivne
Bus stop Rivne, Kyivska street; house 26
17:50
Novohrad-Volynskyi
18:55
Zhytomyr
21:00
15 Nov
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
 • Bus
 • Setra
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
15:50
15 Nov
Duration 05 h 35 min.

Rivne

Bus station "Central", Kyivska street; house 40

21:25
15 Nov

Kiev

Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2

8 EUR
15:50
15 Nov
Rivne
Bus station "Central", Kyivska street; house 40
17:30
Novohrad-Volynskyi
19:00
Zhytomyr
21:25
15 Nov
Kiev
Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2
 • Bus
 • MAN
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
15:50
15 Nov
Duration 05 h 35 min.

Rivne

Bus station "Central", Kyivska street; house 40

21:25
15 Nov

Kiev

Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2

7 EUR
15:50
15 Nov
Rivne
Bus station "Central", Kyivska street; house 40
17:30
Novohrad-Volynskyi
19:00
Zhytomyr
21:25
15 Nov
Kiev
Bus station Central, metro Demeyevska; prospekt Nauky; house 1/2
 • Bus
 • MAN
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
18:30
15 Nov
Duration 04 h 30 min.

Rivne

Bus stop Rivne, Kyivska street; house 26

23:00
15 Nov

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

12 EUR
18:30
15 Nov
Rivne
Bus stop Rivne, Kyivska street; house 26
19:30
Novohrad-Volynskyi
20:50
Zhytomyr
23:00
15 Nov
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
 • Bus
 • Volkswagen
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
18:30
15 Nov
Duration 04 h 30 min.

Rivne

Bus stop Rivne, Kyivska street; house 26

23:00
15 Nov

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

12 EUR
18:30
15 Nov
Rivne
Bus stop Rivne, Kyivska street; house 26
19:30
Novohrad-Volynskyi
20:50
Zhytomyr
23:00
15 Nov
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
 • Bus
 • Volkswagen
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
19:30
15 Nov
Duration 04 h 25 min.

Rivne

Pokrovsky cathedral, Knyahini Olgy street 1-A

23:55
15 Nov

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

11 EUR
19:30
15 Nov
Rivne
Pokrovsky cathedral, Knyahini Olgy street 1-A
23:55
15 Nov
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
 • Bus
 • Mercedes Sprinter(CB)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
19:30
15 Nov
Duration 04 h 30 min.

Rivne

Bus station "Central", Kyivska street; house 40

00:00
16 Nov

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

14 EUR
19:30
15 Nov
Rivne
Bus station "Central", Kyivska street; house 40
00:00
16 Nov
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
 • Bus
 • Mercedes Sprinter(CB)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
20:35
15 Nov
Duration 04 h 25 min.

Rivne

Bus stop Rivne, Kyivska street; house 26

01:00
16 Nov

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

12 EUR
20:35
15 Nov
Rivne
Bus stop Rivne, Kyivska street; house 26
21:30
Novohrad-Volynskyi
22:30
Zhytomyr
01:00
16 Nov
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
 • Bus
 • Volkswagen
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
20:35
15 Nov
Duration 04 h 25 min.

Rivne

Bus stop Rivne, Kyivska street; house 26

01:00
16 Nov

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

12 EUR
20:35
15 Nov
Rivne
Bus stop Rivne, Kyivska street; house 26
21:30
Novohrad-Volynskyi
22:30
Zhytomyr
01:00
16 Nov
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
 • Bus
 • Setra 49C
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
22:00
15 Nov
Duration 04 h 30 min.

Rivne

Bus stop Rivne, Kyivska street; house 26

02:30
16 Nov

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

12 EUR
22:00
15 Nov
Rivne
Bus stop Rivne, Kyivska street; house 26
23:20
Novohrad-Volynskyi
00:20
Zhytomyr
02:30
16 Nov
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
 • Bus
 • Volkswagen
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
22:00
15 Nov
Duration 04 h 30 min.

Rivne

Bus stop Rivne, Kyivska street; house 26

02:30
16 Nov

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

12 EUR
22:00
15 Nov
Rivne
Bus stop Rivne, Kyivska street; house 26
23:20
Novohrad-Volynskyi
00:20
Zhytomyr
02:30
16 Nov
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
 • Bus
 • Volkswagen
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
22:00
15 Nov
Duration 04 h 30 min.

Rivne

Bus stop Rivne, Kyivska street; house 26

02:30
16 Nov

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

12 EUR
22:00
15 Nov
Rivne
Bus stop Rivne, Kyivska street; house 26
23:20
Novohrad-Volynskyi
00:20
Zhytomyr
02:30
16 Nov
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
 • Bus
 • Volkswagen
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
23:10
15 Nov
Duration 05 h 55 min.

Rivne

Bus station "Central", Kyivska street; house 40

05:05
16 Nov

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

11 EUR
23:10
15 Nov
Rivne
Bus station "Central", Kyivska street; house 40
00:45
Novohrad-Volynskyi
02:25
Zhytomyr
05:05
16 Nov
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
 • Bus
 • Volkswagen
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
23:10
15 Nov
Duration 05 h 55 min.

Rivne

Bus station "Central", Kyivska street; house 40

05:05
16 Nov

Kiev

Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32

11 EUR
23:10
15 Nov
Rivne
Bus station "Central", Kyivska street; house 40
00:45
Novohrad-Volynskyi
02:25
Zhytomyr
05:05
16 Nov
Kiev
Bus station "Kiev" (Central railway station), metro Vokzalna; Simona Petliury street 32
 • Bus
 • Volkswagen
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
Popular trips
From Rivne
To Kiev
To Rivne
From Kiev
Discounts up to 70% on bus trips

Sign up for the newsletter to get discounts
and to read about cheap travelling