My account

Bus ticketsTernopil – Kharkiv

08:30
29 Jan
Duration 19 h 10 min.

Ternopil

Bus station "Central", Anatoliya Zhivova street; house 7

03:40
30 Jan

Kharkiv

Autostation "Kharkov-1", Yuriya Haharina avenue; house 22

32 EUR
08:30
29 Jan
Ternopil
Bus station "Central", Anatoliya Zhivova street; house 7
03:40
30 Jan
Kharkiv
Autostation "Kharkov-1", Yuriya Haharina avenue; house 22
 • Bus
 • МЕРС SPRINTER, Setra (Free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
08:30
29 Jan
Duration 20 h 10 min.

Ternopil

Bus station "Central", Anatoliya Zhivova street; house 7

04:40
30 Jan

Kharkiv

Bus station "Pryvokzalna", Yevhena Kotlyara street; house 11

28 EUR
08:30
29 Jan
Ternopil
Bus station "Central", Anatoliya Zhivova street; house 7
04:40
30 Jan
Kharkiv
Bus station "Pryvokzalna", Yevhena Kotlyara street; house 11
 • Bus
 • МЕРС SPRINTER, Mercedes-Benz Sprinter
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
08:30
29 Jan
Duration 22 h 15 min.

Ternopil

Bus station "Central", Anatoliya Zhivova street; house 7

06:45
30 Jan

Kharkiv

Autostation "Kharkov-1", Yuriya Haharina avenue; house 22

29 EUR
08:30
29 Jan
Ternopil
Bus station "Central", Anatoliya Zhivova street; house 7
06:45
30 Jan
Kharkiv
Autostation "Kharkov-1", Yuriya Haharina avenue; house 22
 • Bus
 • МЕРС SPRINTER
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
08:30
29 Jan
Duration 23 h 20 min.

Ternopil

Bus station "Central", Anatoliya Zhivova street; house 7

07:50
30 Jan

Kharkiv

Autostation "Kharkov-1", Yuriya Haharina avenue; house 22

28 EUR
08:30
29 Jan
Ternopil
Bus station "Central", Anatoliya Zhivova street; house 7
07:50
30 Jan
Kharkiv
Autostation "Kharkov-1", Yuriya Haharina avenue; house 22
 • Bus
 • МЕРС SPRINTER, Scania (СВ)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
08:30
29 Jan
Duration 23 h 20 min.

Ternopil

Bus station "Central", Anatoliya Zhivova street; house 7

07:50
30 Jan

Kharkiv

Autostation "Kharkov-1", Yuriya Haharina avenue; house 22

28 EUR
08:30
29 Jan
Ternopil
Bus station "Central", Anatoliya Zhivova street; house 7
07:50
30 Jan
Kharkiv
Autostation "Kharkov-1", Yuriya Haharina avenue; house 22
 • Bus
 • МЕРС SPRINTER, Setra (Free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
08:30
29 Jan
Duration 23 h 20 min.

Ternopil

Bus station "Central", Anatoliya Zhivova street; house 7

07:50
30 Jan

Kharkiv

Autostation "Kharkov-1", Yuriya Haharina avenue; house 22

32 EUR
08:30
29 Jan
Ternopil
Bus station "Central", Anatoliya Zhivova street; house 7
07:50
30 Jan
Kharkiv
Autostation "Kharkov-1", Yuriya Haharina avenue; house 22
 • Bus
 • МЕРС SPRINTER, Дальнего следования
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
16:30
29 Jan
Duration 21 h 00 min.

Ternopil

Bus station "Central", Anatoliya Zhivova street; house 7

13:30
30 Jan

Kharkiv

Autostation "Kharkov-1", Yuriya Haharina avenue; house 22

29 EUR
16:30
29 Jan
Ternopil
Bus station "Central", Anatoliya Zhivova street; house 7
13:30
30 Jan
Kharkiv
Autostation "Kharkov-1", Yuriya Haharina avenue; house 22
 • Bus
 • МЕРС SPRINTER, Setra S 315 НDH
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
16:30
29 Jan
Duration 23 h 30 min.

Ternopil

Bus station "Central", Anatoliya Zhivova street; house 7

16:00
30 Jan

Kharkiv

Autostation "Kharkov-1", Yuriya Haharina avenue; house 22

29 EUR
16:30
29 Jan
Ternopil
Bus station "Central", Anatoliya Zhivova street; house 7
16:00
30 Jan
Kharkiv
Autostation "Kharkov-1", Yuriya Haharina avenue; house 22
 • Bus
 • МЕРС SPRINTER
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
23:55
29 Jan
Duration 18 h 05 min.

Ternopil

Hotel Ternopil, Zamkova stret 14

18:00
30 Jan

Kharkiv

Autostation "Kharkov-1", Yuriya Haharina avenue; house 22

28 EUR
23:55
29 Jan
Ternopil
Hotel Ternopil, Zamkova stret 14
18:00
30 Jan
Kharkiv
Autostation "Kharkov-1", Yuriya Haharina avenue; house 22
 • Bus
 • Volkswagen, Mercedes Benz (Free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
23:55
29 Jan
Duration 18 h 05 min.

Ternopil

Railway station "Central", Pryvokzalna square; house 1

18:00
30 Jan

Kharkiv

Autostation "Kharkov-1", Yuriya Haharina avenue; house 22

36 EUR
23:55
29 Jan
Ternopil
Railway station "Central", Pryvokzalna square; house 1
18:00
30 Jan
Kharkiv
Autostation "Kharkov-1", Yuriya Haharina avenue; house 22
 • Bus
 • Volkswagen, Mercedes Benz (Free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
22:20
29 Jan
Duration 19 h 40 min.

Ternopil

Bus station "Central", Anatoliya Zhivova street; house 7

18:00
30 Jan

Kharkiv

Autostation "Kharkov-1", Yuriya Haharina avenue; house 22

28 EUR
22:20
29 Jan
Ternopil
Bus station "Central", Anatoliya Zhivova street; house 7
18:00
30 Jan
Kharkiv
Autostation "Kharkov-1", Yuriya Haharina avenue; house 22
 • Bus
 • МЕРС SPRINTER, Mercedes Benz (Free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
16:30
29 Jan
Duration 25 h 30 min.

Ternopil

Bus station "Central", Anatoliya Zhivova street; house 7

18:00
30 Jan

Kharkiv

Autostation "Kharkov-1", Yuriya Haharina avenue; house 22

28 EUR
16:30
29 Jan
Ternopil
Bus station "Central", Anatoliya Zhivova street; house 7
18:00
30 Jan
Kharkiv
Autostation "Kharkov-1", Yuriya Haharina avenue; house 22
 • Bus
 • МЕРС SPRINTER, Mercedes Benz (Free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
23:55
29 Jan
Duration 20 h 45 min.

Ternopil

Hotel Ternopil, Zamkova stret 14

20:40
30 Jan

Kharkiv

Autostation "Kharkov-1", Yuriya Haharina avenue; house 22

26 EUR
23:55
29 Jan
Ternopil
Hotel Ternopil, Zamkova stret 14
20:40
30 Jan
Kharkiv
Autostation "Kharkov-1", Yuriya Haharina avenue; house 22
 • Bus
 • Volkswagen, Mercedes 0350 (СВ)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
23:55
29 Jan
Duration 20 h 45 min.

Ternopil

Railway station "Central", Pryvokzalna square; house 1

20:40
30 Jan

Kharkiv

Autostation "Kharkov-1", Yuriya Haharina avenue; house 22

34 EUR
23:55
29 Jan
Ternopil
Railway station "Central", Pryvokzalna square; house 1
20:40
30 Jan
Kharkiv
Autostation "Kharkov-1", Yuriya Haharina avenue; house 22
 • Bus
 • Volkswagen, Mercedes 0350 (СВ)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
22:20
29 Jan
Duration 22 h 20 min.

Ternopil

Bus station "Central", Anatoliya Zhivova street; house 7

20:40
30 Jan

Kharkiv

Autostation "Kharkov-1", Yuriya Haharina avenue; house 22

27 EUR
22:20
29 Jan
Ternopil
Bus station "Central", Anatoliya Zhivova street; house 7
20:40
30 Jan
Kharkiv
Autostation "Kharkov-1", Yuriya Haharina avenue; house 22
 • Bus
 • МЕРС SPRINTER, Mercedes 0350 (СВ)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
23:55
29 Jan
Duration 22 h 05 min.

Ternopil

Hotel Ternopil, Zamkova stret 14

22:00
30 Jan

Kharkiv

Autostation "Kharkov-1", Yuriya Haharina avenue; house 22

28 EUR
23:55
29 Jan
Ternopil
Hotel Ternopil, Zamkova stret 14
22:00
30 Jan
Kharkiv
Autostation "Kharkov-1", Yuriya Haharina avenue; house 22
 • Bus
 • Volkswagen, Mercedes Benz (Free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
23:55
29 Jan
Duration 22 h 05 min.

Ternopil

Railway station "Central", Pryvokzalna square; house 1

22:00
30 Jan

Kharkiv

Autostation "Kharkov-1", Yuriya Haharina avenue; house 22

36 EUR
23:55
29 Jan
Ternopil
Railway station "Central", Pryvokzalna square; house 1
22:00
30 Jan
Kharkiv
Autostation "Kharkov-1", Yuriya Haharina avenue; house 22
 • Bus
 • Volkswagen, Mercedes Benz (Free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
22:20
29 Jan
Duration 23 h 40 min.

Ternopil

Bus station "Central", Anatoliya Zhivova street; house 7

22:00
30 Jan

Kharkiv

Autostation "Kharkov-1", Yuriya Haharina avenue; house 22

28 EUR
22:20
29 Jan
Ternopil
Bus station "Central", Anatoliya Zhivova street; house 7
22:00
30 Jan
Kharkiv
Autostation "Kharkov-1", Yuriya Haharina avenue; house 22
 • Bus
 • МЕРС SPRINTER, Mercedes Benz (Free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
23:55
29 Jan
Duration 23 h 00 min.

Ternopil

Hotel Ternopil, Zamkova stret 14

22:55
30 Jan

Kharkiv

Bus station "Pryvokzalna", Yevhena Kotlyara street; house 11

30 EUR
23:55
29 Jan
Ternopil
Hotel Ternopil, Zamkova stret 14
22:55
30 Jan
Kharkiv
Bus station "Pryvokzalna", Yevhena Kotlyara street; house 11
 • Bus
 • Volkswagen, Mercedes - Sprinter *
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
23:55
29 Jan
Duration 23 h 00 min.

Ternopil

Railway station "Central", Pryvokzalna square; house 1

22:55
30 Jan

Kharkiv

Bus station "Pryvokzalna", Yevhena Kotlyara street; house 11

37 EUR
23:55
29 Jan
Ternopil
Railway station "Central", Pryvokzalna square; house 1
22:55
30 Jan
Kharkiv
Bus station "Pryvokzalna", Yevhena Kotlyara street; house 11
 • Bus
 • Volkswagen, Mercedes - Sprinter *
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
22:20
29 Jan
Duration 24 h 35 min.

Ternopil

Bus station "Central", Anatoliya Zhivova street; house 7

22:55
30 Jan

Kharkiv

Bus station "Pryvokzalna", Yevhena Kotlyara street; house 11

30 EUR
22:20
29 Jan
Ternopil
Bus station "Central", Anatoliya Zhivova street; house 7
22:55
30 Jan
Kharkiv
Bus station "Pryvokzalna", Yevhena Kotlyara street; house 11
 • Bus
 • МЕРС SPRINTER, Mercedes - Sprinter *
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
23:55
29 Jan
Duration 23 h 25 min.

Ternopil

Hotel Ternopil, Zamkova stret 14

23:20
30 Jan

Kharkiv

Bus stop McDonald's, Poltavsky Shlyakh street; house 57

30 EUR
23:55
29 Jan
Ternopil
Hotel Ternopil, Zamkova stret 14
23:20
30 Jan
Kharkiv
Bus stop McDonald's, Poltavsky Shlyakh street; house 57
 • Bus
 • Volkswagen, MAN (44)(СВ)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
23:55
29 Jan
Duration 23 h 25 min.

Ternopil

Railway station "Central", Pryvokzalna square; house 1

23:20
30 Jan

Kharkiv

Bus stop McDonald's, Poltavsky Shlyakh street; house 57

37 EUR
23:55
29 Jan
Ternopil
Railway station "Central", Pryvokzalna square; house 1
23:20
30 Jan
Kharkiv
Bus stop McDonald's, Poltavsky Shlyakh street; house 57
 • Bus
 • Volkswagen, MAN (44)(СВ)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
22:20
29 Jan
Duration 25 h 00 min.

Ternopil

Bus station "Central", Anatoliya Zhivova street; house 7

23:20
30 Jan

Kharkiv

Bus stop McDonald's, Poltavsky Shlyakh street; house 57

30 EUR
22:20
29 Jan
Ternopil
Bus station "Central", Anatoliya Zhivova street; house 7
23:20
30 Jan
Kharkiv
Bus stop McDonald's, Poltavsky Shlyakh street; house 57
 • Bus
 • МЕРС SPRINTER, MAN (44)(СВ)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
23:55
29 Jan
Duration 23 h 55 min.

Ternopil

Hotel Ternopil, Zamkova stret 14

23:50
30 Jan

Kharkiv

Autostation "Kharkov-1", Yuriya Haharina avenue; house 22

30 EUR
23:55
29 Jan
Ternopil
Hotel Ternopil, Zamkova stret 14
23:50
30 Jan
Kharkiv
Autostation "Kharkov-1", Yuriya Haharina avenue; house 22
 • Bus
 • Volkswagen, MAN (44)(СВ)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
23:55
29 Jan
Duration 23 h 55 min.

Ternopil

Railway station "Central", Pryvokzalna square; house 1

23:50
30 Jan

Kharkiv

Autostation "Kharkov-1", Yuriya Haharina avenue; house 22

37 EUR
23:55
29 Jan
Ternopil
Railway station "Central", Pryvokzalna square; house 1
23:50
30 Jan
Kharkiv
Autostation "Kharkov-1", Yuriya Haharina avenue; house 22
 • Bus
 • Volkswagen, MAN (44)(СВ)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
22:20
29 Jan
Duration 25 h 30 min.

Ternopil

Bus station "Central", Anatoliya Zhivova street; house 7

23:50
30 Jan

Kharkiv

Autostation "Kharkov-1", Yuriya Haharina avenue; house 22

30 EUR
22:20
29 Jan
Ternopil
Bus station "Central", Anatoliya Zhivova street; house 7
23:50
30 Jan
Kharkiv
Autostation "Kharkov-1", Yuriya Haharina avenue; house 22
 • Bus
 • МЕРС SPRINTER, MAN (44)(СВ)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
Popular trips
From Ternopil
To Ternopil

Discounts up to 70% on bus trips

Sign up for the newsletter to get discounts
and to read about cheap travelling