My account
08:30
13 Oct
Duration 19 h 25 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

04:55
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

35 EUR
08:30
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
04:55
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
08:00
13 Oct
Duration 27 h 30 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

12:30
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

36 EUR
08:00
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
12:30
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • SETRA S 215 HD, I-VAN60
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
11:30
13 Oct
Duration 24 h 00 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

12:30
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

46 EUR
11:30
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
12:30
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Mercedes Sprinter, I-VAN60
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
13:45
13 Oct
Duration 22 h 05 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

12:50
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

33 EUR
13:45
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
16:35
Lublin
18:00
Chelm
20:40
Yagodin KPP(Ukraine/Poland)
22:40
Kovel
00:10
Lutsk
01:30
Rivne
02:55
Novohrad-Volynskyi
04:10
Zhytomyr
06:20
Kiev
10:00
Cherkasy
12:50
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Setra
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
08:00
13 Oct
Duration 28 h 10 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

13:10
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

31 EUR
08:00
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
13:10
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • SETRA S 215 HD
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
11:30
13 Oct
Duration 24 h 40 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

13:10
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

42 EUR
11:30
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
13:10
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Mercedes Sprinter
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
08:00
13 Oct
Duration 28 h 26 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

13:26
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

36 EUR
08:00
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
13:26
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • SETRA S 215 HD, МЕРСЕДЕС-51
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
11:30
13 Oct
Duration 24 h 56 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

13:26
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

46 EUR
11:30
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
13:26
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Mercedes Sprinter, МЕРСЕДЕС-51
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
08:00
13 Oct
Duration 28 h 50 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

13:50
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

36 EUR
08:00
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
13:50
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • SETRA S 215 HD, МЕРСЕДЕС-51
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
11:30
13 Oct
Duration 25 h 20 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

13:50
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

46 EUR
11:30
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
13:50
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Mercedes Sprinter, МЕРСЕДЕС-51
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
13:45
13 Oct
Duration 25 h 05 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

15:50
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

39 EUR
13:45
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
15:50
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Setra, ХЮНДАЙ 43
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
14:00
13 Oct
Duration 24 h 50 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

15:50
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

49 EUR
14:00
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
15:50
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Neoplan, ХЮНДАЙ 43
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
15:00
13 Oct
Duration 23 h 50 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

15:50
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

35 EUR
15:00
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
15:50
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Neoplan, ХЮНДАЙ 43
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
16:00
13 Oct
Duration 22 h 50 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

15:50
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

43 EUR
16:00
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
15:50
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Setra S 315 НDH, ХЮНДАЙ 43
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
16:00
13 Oct
Duration 22 h 50 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

15:50
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

37 EUR
16:00
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
15:50
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Setra S 315 НDH, ХЮНДАЙ 43
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
13:45
13 Oct
Duration 25 h 30 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

16:15
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

34 EUR
13:45
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
16:15
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Setra, Mercedes 0350 (СВ)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
13:45
13 Oct
Duration 25 h 30 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

16:15
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

35 EUR
13:45
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
16:15
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Setra
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
14:00
13 Oct
Duration 25 h 15 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

16:15
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

43 EUR
14:00
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
16:15
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Neoplan, Mercedes 0350 (СВ)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
14:00
13 Oct
Duration 25 h 15 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

16:15
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

44 EUR
14:00
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
16:15
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Neoplan
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
15:00
13 Oct
Duration 24 h 15 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

16:15
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

29 EUR
15:00
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
16:15
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Neoplan, Mercedes 0350 (СВ)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
15:00
13 Oct
Duration 24 h 15 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

16:15
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

30 EUR
15:00
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
16:15
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Neoplan
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
16:00
13 Oct
Duration 23 h 15 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

16:15
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

38 EUR
16:00
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
16:15
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Setra S 315 НDH
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
16:00
13 Oct
Duration 23 h 15 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

16:15
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

32 EUR
16:00
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
16:15
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Setra S 315 НDH
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
13:45
13 Oct
Duration 26 h 11 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

16:56
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

39 EUR
13:45
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
16:56
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Setra, МЕРСЕДЕС-51
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
14:00
13 Oct
Duration 25 h 56 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

16:56
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

49 EUR
14:00
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
16:56
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Neoplan, МЕРСЕДЕС-51
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
15:00
13 Oct
Duration 24 h 56 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

16:56
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

35 EUR
15:00
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
16:56
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Neoplan, МЕРСЕДЕС-51
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
16:00
13 Oct
Duration 23 h 56 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

16:56
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

43 EUR
16:00
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
16:56
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Setra S 315 НDH, МЕРСЕДЕС-51
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
16:00
13 Oct
Duration 23 h 56 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

16:56
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

37 EUR
16:00
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
16:56
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Setra S 315 НDH, МЕРСЕДЕС-51
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
17:20
13 Oct
Duration 22 h 36 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

16:56
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

35 EUR
17:20
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
16:56
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Neoplan 71, МЕРСЕДЕС-51
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
13:45
13 Oct
Duration 26 h 56 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

17:41
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

39 EUR
13:45
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
17:41
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Setra, МЕРСЕДЕС-51
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
14:00
13 Oct
Duration 26 h 41 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

17:41
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

49 EUR
14:00
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
17:41
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Neoplan, МЕРСЕДЕС-51
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
15:00
13 Oct
Duration 25 h 41 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

17:41
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

35 EUR
15:00
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
17:41
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Neoplan, МЕРСЕДЕС-51
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
16:00
13 Oct
Duration 24 h 41 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

17:41
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

43 EUR
16:00
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
17:41
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Setra S 315 НDH, МЕРСЕДЕС-51
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
16:00
13 Oct
Duration 24 h 41 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

17:41
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

37 EUR
16:00
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
17:41
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Setra S 315 НDH, МЕРСЕДЕС-51
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
17:20
13 Oct
Duration 23 h 21 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

17:41
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

35 EUR
17:20
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
17:41
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Neoplan 71, МЕРСЕДЕС-51
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
18:30
13 Oct
Duration 22 h 11 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

17:41
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

40 EUR
18:30
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
17:41
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Mercedes, МЕРСЕДЕС-51
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
18:30
13 Oct
Duration 22 h 11 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

17:41
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

33 EUR
18:30
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
17:41
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Mercedes, МЕРСЕДЕС-51
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
17:30
13 Oct
Duration 23 h 30 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

18:00
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

45 EUR
17:30
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
19:50
Pulawy
20:35
Lublin
21:55
Zamosc
22:45
Zosin checkpoint (Poland/Ukraine)
03:40
Novovolynsk
04:05
Volodymyr-Volynskyi
05:10
Lutsk
06:20
Rivne
07:55
Novohrad-Volynskyi
09:10
Zhytomyr
12:05
Kiev
13:05
Boryspil (airport)
13:55
Pereiaslav-Khmelnytskyi
14:50
Zolotonosha
15:20
Cherkasy
18:00
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • BOVA
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
13:45
13 Oct
Duration 27 h 25 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

18:10
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

39 EUR
13:45
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
18:10
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Setra, ХЮНДАЙ 43
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
14:00
13 Oct
Duration 27 h 10 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

18:10
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

49 EUR
14:00
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
18:10
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Neoplan, ХЮНДАЙ 43
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
15:00
13 Oct
Duration 26 h 10 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

18:10
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

35 EUR
15:00
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
18:10
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Neoplan, ХЮНДАЙ 43
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
16:00
13 Oct
Duration 25 h 10 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

18:10
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

43 EUR
16:00
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
18:10
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Setra S 315 НDH, ХЮНДАЙ 43
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
16:00
13 Oct
Duration 25 h 10 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

18:10
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

37 EUR
16:00
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
18:10
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Setra S 315 НDH, ХЮНДАЙ 43
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
17:20
13 Oct
Duration 23 h 50 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

18:10
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

35 EUR
17:20
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
18:10
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Neoplan 71, ХЮНДАЙ 43
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
17:40
13 Oct
Duration 23 h 30 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

18:10
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

37 EUR
17:40
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
18:10
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Neoplan, ХЮНДАЙ 43
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
18:30
13 Oct
Duration 22 h 40 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

18:10
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

40 EUR
18:30
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
18:10
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Mercedes, ХЮНДАЙ 43
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
18:30
13 Oct
Duration 22 h 40 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

18:10
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

33 EUR
18:30
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
18:10
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Mercedes, ХЮНДАЙ 43
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
18:30
13 Oct
Duration 22 h 40 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

18:10
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

40 EUR
18:30
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
18:10
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Mercedes, ХЮНДАЙ 43
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
18:30
13 Oct
Duration 22 h 40 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

18:10
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

33 EUR
18:30
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
18:10
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Mercedes, ХЮНДАЙ 43
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
20:00
13 Oct
Duration 21 h 10 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

18:10
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

43 EUR
20:00
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
18:10
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
20:30
13 Oct
Duration 21 h 20 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

18:50
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

35 EUR
20:30
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
18:50
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
16:00
13 Oct
Duration 25 h 50 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

18:50
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

35 EUR
16:00
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
18:50
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
14:40
13 Oct
Duration 30 h 05 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

21:45
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

51 EUR
14:40
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
21:45
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Neoplan, МЕРСЕДЕС-51
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
16:00
13 Oct
Duration 28 h 45 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

21:45
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

43 EUR
16:00
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
21:45
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Setra S 315 НDH, МЕРСЕДЕС-51
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
16:00
13 Oct
Duration 28 h 45 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

21:45
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

37 EUR
16:00
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
21:45
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Setra S 315 НDH, МЕРСЕДЕС-51
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
17:20
13 Oct
Duration 27 h 25 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

21:45
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

35 EUR
17:20
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
21:45
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Neoplan 71, МЕРСЕДЕС-51
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
17:40
13 Oct
Duration 27 h 05 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

21:45
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

37 EUR
17:40
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
21:45
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Neoplan, МЕРСЕДЕС-51
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
18:00
13 Oct
Duration 26 h 45 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

21:45
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

35 EUR
18:00
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
21:45
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Neoplan(Free), МЕРСЕДЕС-51
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
18:30
13 Oct
Duration 26 h 15 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

21:45
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

40 EUR
18:30
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
21:45
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Mercedes, МЕРСЕДЕС-51
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
18:30
13 Oct
Duration 26 h 15 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

21:45
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

33 EUR
18:30
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
21:45
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Mercedes, МЕРСЕДЕС-51
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
18:30
13 Oct
Duration 26 h 15 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

21:45
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

40 EUR
18:30
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
21:45
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Mercedes, МЕРСЕДЕС-51
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
18:30
13 Oct
Duration 26 h 15 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

21:45
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

33 EUR
18:30
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
21:45
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Mercedes, МЕРСЕДЕС-51
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
18:30
13 Oct
Duration 26 h 15 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

21:45
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

47 EUR
18:30
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
21:45
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Neoplan, МЕРСЕДЕС-51
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
18:50
13 Oct
Duration 25 h 55 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

21:45
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

39 EUR
18:50
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
21:45
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Neoplan, МЕРСЕДЕС-51
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
19:00
13 Oct
Duration 25 h 45 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

21:45
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

47 EUR
19:00
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
21:45
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Neoplan(Free), МЕРСЕДЕС-51
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
22:10
13 Oct
Duration 22 h 35 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

21:45
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

39 EUR
22:10
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
21:45
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • King Long , МЕРСЕДЕС-51
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.climate_control
22:10
13 Oct
Duration 22 h 35 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

21:45
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

39 EUR
22:10
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
21:45
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • King Long , МЕРСЕДЕС-51
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.climate_control
20:00
13 Oct
Duration 24 h 45 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

21:45
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

43 EUR
20:00
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
21:45
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
19:00
13 Oct
Duration 25 h 45 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

21:45
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

45 EUR
19:00
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
21:45
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
14:40
13 Oct
Duration 31 h 20 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

23:00
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

48 EUR
14:40
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
23:00
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Neoplan, Van Hool 915(free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
14:40
13 Oct
Duration 31 h 20 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

23:00
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

48 EUR
14:40
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
23:00
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Neoplan, Van Hool 915(free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
14:40
13 Oct
Duration 31 h 20 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

23:00
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

48 EUR
14:40
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
23:00
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Neoplan, Van Hool 915(free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
16:00
13 Oct
Duration 30 h 00 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

23:00
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

40 EUR
16:00
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
23:00
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Setra S 315 НDH, Van Hool 915(free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
16:00
13 Oct
Duration 30 h 00 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

23:00
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

34 EUR
16:00
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
23:00
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Setra S 315 НDH, Van Hool 915(free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
17:20
13 Oct
Duration 28 h 40 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

23:00
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

32 EUR
17:20
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
23:00
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Neoplan 71, Van Hool 915(free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
17:20
13 Oct
Duration 28 h 40 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

23:00
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

32 EUR
17:20
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
23:00
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Neoplan 71, Van Hool 915(free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
17:40
13 Oct
Duration 28 h 20 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

23:00
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

34 EUR
17:40
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
23:00
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Neoplan, Van Hool 915(free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
17:40
13 Oct
Duration 28 h 20 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

23:00
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

34 EUR
17:40
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
23:00
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Neoplan, Van Hool 915(free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
17:40
13 Oct
Duration 28 h 20 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

23:00
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

34 EUR
17:40
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
23:00
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Neoplan, Van Hool 915(free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
18:00
13 Oct
Duration 28 h 00 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

23:00
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

32 EUR
18:00
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
23:00
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Neoplan(Free), Van Hool 915(free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
18:00
13 Oct
Duration 28 h 00 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

23:00
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

32 EUR
18:00
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
23:00
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Neoplan(Free), Van Hool 915(free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
18:00
13 Oct
Duration 28 h 00 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

23:00
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

32 EUR
18:00
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
23:00
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Neoplan(Free), Van Hool 915(free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
18:30
13 Oct
Duration 27 h 30 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

23:00
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

37 EUR
18:30
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
23:00
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Mercedes, Van Hool 915(free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
18:30
13 Oct
Duration 27 h 30 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

23:00
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

37 EUR
18:30
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
23:00
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Mercedes, Van Hool 915(free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
18:30
13 Oct
Duration 27 h 30 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

23:00
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

37 EUR
18:30
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
23:00
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Mercedes, Van Hool 915(free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
18:30
13 Oct
Duration 27 h 30 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

23:00
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

30 EUR
18:30
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
23:00
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Mercedes, Van Hool 915(free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
18:30
13 Oct
Duration 27 h 30 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

23:00
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

30 EUR
18:30
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
23:00
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Mercedes, Van Hool 915(free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
18:30
13 Oct
Duration 27 h 30 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

23:00
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

30 EUR
18:30
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
23:00
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Mercedes, Van Hool 915(free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
18:30
13 Oct
Duration 27 h 30 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

23:00
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

37 EUR
18:30
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
23:00
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Mercedes, Van Hool 915(free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
18:30
13 Oct
Duration 27 h 30 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

23:00
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

37 EUR
18:30
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
23:00
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Mercedes, Van Hool 915(free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
18:30
13 Oct
Duration 27 h 30 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

23:00
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

37 EUR
18:30
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
23:00
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Mercedes, Van Hool 915(free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
18:30
13 Oct
Duration 27 h 30 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

23:00
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

30 EUR
18:30
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
23:00
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Mercedes, Van Hool 915(free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
18:30
13 Oct
Duration 27 h 30 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

23:00
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

30 EUR
18:30
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
23:00
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Mercedes, Van Hool 915(free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
18:30
13 Oct
Duration 27 h 30 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

23:00
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

30 EUR
18:30
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
23:00
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Mercedes, Van Hool 915(free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
18:30
13 Oct
Duration 27 h 30 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

23:00
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

44 EUR
18:30
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
23:00
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Neoplan, Van Hool 915(free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
18:30
13 Oct
Duration 27 h 30 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

23:00
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

44 EUR
18:30
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
23:00
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Neoplan, Van Hool 915(free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
18:30
13 Oct
Duration 27 h 30 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

23:00
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

44 EUR
18:30
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
23:00
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Neoplan, Van Hool 915(free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
18:50
13 Oct
Duration 27 h 10 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

23:00
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

36 EUR
18:50
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
23:00
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Neoplan, Van Hool 915(free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
18:50
13 Oct
Duration 27 h 10 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

23:00
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

36 EUR
18:50
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
23:00
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Neoplan, Van Hool 915(free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
18:50
13 Oct
Duration 27 h 10 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

23:00
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

36 EUR
18:50
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
23:00
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Neoplan, Van Hool 915(free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
19:00
13 Oct
Duration 27 h 00 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

23:00
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

44 EUR
19:00
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
23:00
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Neoplan(Free), Van Hool 915(free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
19:00
13 Oct
Duration 27 h 00 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

23:00
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

44 EUR
19:00
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
23:00
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Neoplan(Free), Van Hool 915(free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
19:00
13 Oct
Duration 27 h 00 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

23:00
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

44 EUR
19:00
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
23:00
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Neoplan(Free), Van Hool 915(free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
21:15
13 Oct
Duration 24 h 45 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

23:00
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

35 EUR
21:15
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
23:00
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Mercedes 0350 (СВ), Van Hool 915(free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
21:15
13 Oct
Duration 24 h 45 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

23:00
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

35 EUR
21:15
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
23:00
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Mercedes 0350 (СВ), Van Hool 915(free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
21:15
13 Oct
Duration 24 h 45 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

23:00
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

35 EUR
21:15
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
23:00
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Mercedes 0350 (СВ), Van Hool 915(free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
22:10
13 Oct
Duration 23 h 50 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

23:00
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

36 EUR
22:10
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
23:00
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • King Long , Van Hool 915(free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.climate_control
22:10
13 Oct
Duration 23 h 50 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

23:00
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

36 EUR
22:10
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
23:00
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • King Long , Van Hool 915(free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.climate_control
22:10
13 Oct
Duration 23 h 50 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

23:00
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

36 EUR
22:10
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
23:00
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • King Long , Van Hool 915(free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.climate_control
22:10
13 Oct
Duration 23 h 50 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

23:00
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

36 EUR
22:10
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
23:00
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • King Long , Van Hool 915(free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.climate_control
22:10
13 Oct
Duration 23 h 50 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

23:00
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

36 EUR
22:10
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
23:00
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • King Long , Van Hool 915(free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.climate_control
22:10
13 Oct
Duration 23 h 50 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

23:00
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

36 EUR
22:10
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
23:00
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • King Long , Van Hool 915(free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.climate_control
23:00
13 Oct
Duration 23 h 00 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

23:00
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

32 EUR
23:00
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
23:00
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Neoplan, Van Hool 915(free)
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
14:40
13 Oct
Duration 31 h 20 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

23:00
14 Oct

Kremenchuk

КРЕМЕНЧУК, тел.:

54 EUR
14:40
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
23:00
14 Oct
Kremenchuk
КРЕМЕНЧУК, тел.:
 • Bus
 • Neoplan, НЕОПЛАН-50
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
17:20
13 Oct
Duration 28 h 40 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

23:00
14 Oct

Kremenchuk

КРЕМЕНЧУК, тел.:

38 EUR
17:20
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
23:00
14 Oct
Kremenchuk
КРЕМЕНЧУК, тел.:
 • Bus
 • Neoplan 71, НЕОПЛАН-50
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
17:40
13 Oct
Duration 28 h 20 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

23:00
14 Oct

Kremenchuk

КРЕМЕНЧУК, тел.:

40 EUR
17:40
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
23:00
14 Oct
Kremenchuk
КРЕМЕНЧУК, тел.:
 • Bus
 • Neoplan, НЕОПЛАН-50
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
18:00
13 Oct
Duration 28 h 00 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

23:00
14 Oct

Kremenchuk

КРЕМЕНЧУК, тел.:

38 EUR
18:00
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
23:00
14 Oct
Kremenchuk
КРЕМЕНЧУК, тел.:
 • Bus
 • Neoplan(Free), НЕОПЛАН-50
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
18:30
13 Oct
Duration 27 h 30 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

23:00
14 Oct

Kremenchuk

КРЕМЕНЧУК, тел.:

43 EUR
18:30
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
23:00
14 Oct
Kremenchuk
КРЕМЕНЧУК, тел.:
 • Bus
 • Mercedes, НЕОПЛАН-50
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
18:30
13 Oct
Duration 27 h 30 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

23:00
14 Oct

Kremenchuk

КРЕМЕНЧУК, тел.:

36 EUR
18:30
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
23:00
14 Oct
Kremenchuk
КРЕМЕНЧУК, тел.:
 • Bus
 • Mercedes, НЕОПЛАН-50
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
18:30
13 Oct
Duration 27 h 30 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

23:00
14 Oct

Kremenchuk

КРЕМЕНЧУК, тел.:

43 EUR
18:30
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
23:00
14 Oct
Kremenchuk
КРЕМЕНЧУК, тел.:
 • Bus
 • Mercedes, НЕОПЛАН-50
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
18:30
13 Oct
Duration 27 h 30 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

23:00
14 Oct

Kremenchuk

КРЕМЕНЧУК, тел.:

36 EUR
18:30
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
23:00
14 Oct
Kremenchuk
КРЕМЕНЧУК, тел.:
 • Bus
 • Mercedes, НЕОПЛАН-50
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
18:30
13 Oct
Duration 27 h 30 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

23:00
14 Oct

Kremenchuk

КРЕМЕНЧУК, тел.:

50 EUR
18:30
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
23:00
14 Oct
Kremenchuk
КРЕМЕНЧУК, тел.:
 • Bus
 • Neoplan, НЕОПЛАН-50
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
18:50
13 Oct
Duration 27 h 10 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

23:00
14 Oct

Kremenchuk

КРЕМЕНЧУК, тел.:

42 EUR
18:50
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
23:00
14 Oct
Kremenchuk
КРЕМЕНЧУК, тел.:
 • Bus
 • Neoplan, НЕОПЛАН-50
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
19:00
13 Oct
Duration 27 h 00 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

23:00
14 Oct

Kremenchuk

КРЕМЕНЧУК, тел.:

50 EUR
19:00
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
23:00
14 Oct
Kremenchuk
КРЕМЕНЧУК, тел.:
 • Bus
 • Neoplan(Free), НЕОПЛАН-50
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
21:15
13 Oct
Duration 24 h 45 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

23:00
14 Oct

Kremenchuk

КРЕМЕНЧУК, тел.:

41 EUR
21:15
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
23:00
14 Oct
Kremenchuk
КРЕМЕНЧУК, тел.:
 • Bus
 • Mercedes 0350 (СВ), НЕОПЛАН-50
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
22:10
13 Oct
Duration 23 h 50 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

23:00
14 Oct

Kremenchuk

КРЕМЕНЧУК, тел.:

42 EUR
22:10
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
23:00
14 Oct
Kremenchuk
КРЕМЕНЧУК, тел.:
 • Bus
 • King Long , НЕОПЛАН-50
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.climate_control
22:10
13 Oct
Duration 23 h 50 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

23:00
14 Oct

Kremenchuk

КРЕМЕНЧУК, тел.:

42 EUR
22:10
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
23:00
14 Oct
Kremenchuk
КРЕМЕНЧУК, тел.:
 • Bus
 • King Long , НЕОПЛАН-50
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.climate_control
20:00
13 Oct
Duration 26 h 00 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

23:00
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

40 EUR
20:00
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
23:00
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
20:00
13 Oct
Duration 26 h 00 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

23:00
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

40 EUR
20:00
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
23:00
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
20:00
13 Oct
Duration 26 h 00 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

23:00
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

40 EUR
20:00
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
23:00
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
20:00
13 Oct
Duration 26 h 00 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

23:00
14 Oct

Kremenchuk

КРЕМЕНЧУК, тел.:

46 EUR
20:00
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
23:00
14 Oct
Kremenchuk
КРЕМЕНЧУК, тел.:
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
19:00
13 Oct
Duration 27 h 00 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

23:00
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

41 EUR
19:00
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
23:00
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
19:00
13 Oct
Duration 27 h 00 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

23:00
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

41 EUR
19:00
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
23:00
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
19:00
13 Oct
Duration 27 h 00 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

23:00
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

41 EUR
19:00
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
23:00
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
19:00
13 Oct
Duration 27 h 00 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

23:00
14 Oct

Kremenchuk

КРЕМЕНЧУК, тел.:

48 EUR
19:00
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
23:00
14 Oct
Kremenchuk
КРЕМЕНЧУК, тел.:
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
14:40
13 Oct
Duration 31 h 46 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

23:26
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

51 EUR
14:40
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
23:26
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Neoplan, МЕРСЕДЕС-51
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
17:40
13 Oct
Duration 28 h 46 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144

23:26
14 Oct

Kremenchuk

Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6

37 EUR
17:40
13 Oct
Warsaw
Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144
23:26
14 Oct
Kremenchuk
Bus station "Kremenchuk", Teatralnaya street; house 32/6
 • Bus
 • Neoplan, МЕРСЕДЕС-51
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.title
 • Scheduled trip
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_passport
 • translation missing: en.new.SegmentOptions.require_printed_ticket
18:00
13 Oct
Duration 28 h 26 min.

Warsaw

Warszawa-Zachodnia bus station, Al. Jerozolimskie 144